Telefonrådgivning0485 - 375 75

Strömsund

Ordförande
Inger Tåqvist
Täxan 345
833 93 STRÖMSUND
Mobil: 070-617 20 10
E-post: taqvist2@gmail.com
Bankgiro: 597-1718

Välkommen till Strömsunds demensförening

Strömsunds demensförening är ansluten till Demensförbundet i Sverige. Vi bildades 2005.

Strömsunds demensförening vill ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi vill sprida kunskap om demenssjukdomar och verka för en god demensomsorg.

Vi anordnar medlemsaktiviteter.   

Som medlem får du tidskriften Demensforum ges ut av Demensförbundet 4/gånger per år och anhörigboken.

Föreningen har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. De finns att låna,  hör av dej till styrelsen om du är intresserad.

 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75