Telefonrådgivning0485 - 375 75

Östersund

Kontaktperson
Anette Svensson
Mobil: 072-546 04 22
E-post: anette.svensson@demensforbundet.se
Plusgiro: 445 17 11 – 8


Välkommen till Storsjöbygdens demensförening

Storsjöbygdens demensförening är ansluten till Demensförbundet i Sverige. Föreningen bildades 1989 och finns i Östersund.

Storsjöbygdens demensförening ger stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi vill sprida kunskap om demenssjukdomar och verka för en god demensomsorg.

Föreningen erbjuder medlemmarna aktiviteter i form av föreläsningar, social samvaro och utflykter.  

Som medlem får du tidskriften Demensforum ges ut av Demensförbundet 4/gånger per år.

Föreningen har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Hör av dej till styrelsen om du är intresserad av att låna litteratur.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75