Telefonrådgivning0485 - 375 75

Gotland

Ordförande
Karolina Jakobsson
Buntmakargatan 29
621 53 VISBY
Tel: 0498-214280
Arbete: 0498-28 42 66
Mobil: 073-0595352
E-post: lina.jakobsson@hotmail.com
Plusgiro: 64 87 31 – 8


Styrelse

Ordförande:
Karolina Jakobsson (se kontaktuppgifter här ovan)                     

Kassör:
Anna Wid
Halsjärnsgatan 6 
621 47 VISBY 
Mobil:070-649 49 05
E-post: anna.wid@telia.com

Sekreterare:
IngaLena Söderlund
Hejdeby Suderbys 250
621 76 Visby
Mobil: 073-143 28 45
E-post: ingalena1@hotmail.com

Jane Hultgren-Ek
Trappgatan 13
621 56 Visby
Tel: 0498 – 21 82 20
Mobil: 070-521 82 22

Barbro Mårtensson
Halla Tomte 163
622 52 Romakloster
Mobil: 076 – 801 05 39
E-post: 43mrtensson@telia.com

Bibbi Ahlstäde
Trädgårdsgatan 435
621 54 Visby
Mobil: 076- 876 05 19
E-post: bibbialstede@hotmail.com 

Vi arbetar för

  • Mera kunskap om demens inom vård och omsorg
  • Mera information till allmänheten
  • Utökade utredningsresurser så att alla med misstänkt demens
  • kan få riktig diagnos och behandling
  • Bättre stöd och avlösning för anhöriga
  • Kompetent och tillräcklig personal
  • Ökning och utveckling av gruppboende
  • Rättskydd för demenssjuka

Bli medlem för bara 200:- /år

Du får Demensforum 4ggr/år
Anhörigbok och aktuell information.

Föreningens Pg-nummer: 64 87 31-8

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75