Telefonrådgivning0485 - 375 75

Vansbro

Ordförande
Marie Larsson
Humlevägen 7
786 71 Dala-Järna
Mobil: 070-273 69 13
E-post: jonmarie.larsson@gmail.com
Bankgiro: 6473 5385 – 8742


Välkommen till Vansbro Demensförening

Föreningen bildades 2007 och har för närvarande ca 70 medlemmar.

Som medlem i Vansbro Demensförening får du:

  • Demensforum ( Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
  • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
  • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade/i samma situation utbyta erfarenheter
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
Sprida kunskap kring demenssjukdomar genom föreläsningar, filmvisningar etc.
Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen
Ordförande, Marie Larsson, 070-273 69 13
Sekreterare, Kari Trogen, 073-820 46 36
Kassör, Inger Magnusson, 0281-10476
Ledamot, Anki Hermansson, 0281-13321, 070-2151564
Ledamot, Britt-Marie Wiklund, 070-3686253

Vill du skänka en minnesgåva till föreningens verksamhet, ska du kontakta ledamot Britt-Marie Wiklund, brittis-w@hotmail.com (se tel. ovan). 
Bankgirokonto till förfogande: 5385-8742.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75