Telefonrådgivning0485 - 375 75

Rättvik

Ordförande
Monika Eriksson
Smasvägen 9
795 70 Vikarbyn
Tel: 0248-200 11
Mobil: 070-267 58 05
E-post: emmla1@telia.com


Välkommen till Demensföreningen Rättvik

Verksamheten

Demensföreningen Rättvik startade 2018-11-02.

Demenssjuka har svårigheter att föra egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

Varför?
Vad skall jag göra?
Hur skall det bli?
Vart skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

  • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
  • Påverka beslutsfattare genom kommunala handikapprådet
  • Stödja de närstående genom olika insatser

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4nr/år
  • Anhörigboken
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • Tillgång till rättegångsfonden
  • Rikstäckande rådgivning på tel. 0485-375 75

Medlemsavgiften är 200 kr per år och 100 kr per år för familjemedlem med samma adress.

Hur kan du hjälpa till?

Sätt gärna in ett bidrag till vårt bankgiro 5318-2184 eller gå med i vår förening.
Alla är välkomna!

Demensföreningen Rättvik                                                
c/o Monika Eriksson
Smasvägen 9
795 70 Vikarbyn
Tel. mobil 070-267 58 05
E-post demens.rattvik@gmail.com

Styrelsen

Ordförande:
Monika Eriksson
Smasvägen 9
795 70 Vikarbyn
Mobil 070-267 58 05

Kassör:
Kerstin Gottfridsson
Hol Daniels väg 6A
795 36 Rättvik
Mobil 072- 223 96 96

Sekreterare:
Britt-Marie Dalgärde
Knihsgatan 5A
795 31 Rättvik
Mobil 070-287 94 70

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75