Telefonrådgivning0485 - 375 75

Karlskrona

Ordförande
Claes-Owe Andersson
Östra Backen 44
371 64 LYCKEBY
Mobil: 073-393 32 44
E-post: clowe@telia.com
Bankgiro: 705-6237


Om föreningen

Om ni har några frågor, så hör gärna av er till oss: 
Claes-Owe Andersson, ordförande, mobil 073 393 32 44
Bodil Lindeberg vice ordförande, tel 0455 251 98
Birgitta Andersson, kassör, tel 0455-570 26, 070 222 89 14
Mia Karlsson, sekreterare, mobil 070 732 82 41
Stefan Svensson, tel 073 728 12 45
Christina Petersson mobil 073 081 71 41

Demensföreningen i Karlskrona verkar för:

 • Bättre omvårdnad
 • Bättre stöd och avlösning till anhöriga
 • Utredningsresurser så att rätt diagnos kan ställas tidigt
 • Utbyggnad av dagverksamhet, dagvård samt fler gruppboenden
 • Ökad medicinsk, psykologisk och social forskning
 • Ökad och förbättrad tillsyn och kontroll av vården

Föreningens verksamhet:

 • Stödja anhöriga
 • Verka för ökad kunskap om demenssjukdomar och demenssjukas rättigheter genom föreläsningar, information till massmedia, kontakt med tjänstemän, politiker och personal inom sjukvården, omsorgen och socialtjänsten
 • Aktivt verka för bildande av stödgrupper för anhöriga till personer med demenssjukdom

Vi är politiskt oberoende och arbetar helt på ideell basis

Vem kan vara med:

 • Anhöriga, personal och alla andra med intresse för frågor runt demenssjukdomar och demenshandikappades och anhörigas situation
 • Även dagverksamheter, gruppboenden, hemtjänstgrupper och andra enskilda verksam- heter är välkomna som medlemmar
 • Alla har möjlighet att gå in i ett aktivt eller passivt medlemskap. Alla är lika välkomna oavsett vilket man väljer

Medlemsavgiften är f n  200/år, för två personer i samma hushåll är avgiften 250/år. Bankgironr  705-6237.

Avgiften inkluderar 4 nr/år av tidningen Demensforum och boken Anhörigboken. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75