Telefonrådgivning0485 - 375 75

Åsele

Ordförande
Karin Håkansson
Bredviksvägen 10
919 32 ÅSELE
Mobil: 073-972 27 68
E-post: k_hakansson@live.se
Bankgiro: 416 – 7276

Välkommen till Åsele Demensförening

Åsele Demensförening bildades 2008 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Det är en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Viktiga uppgifter för föreningen är bland annat:

  • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från bl.a kommunen
  • Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med
  • Påverka kommunen, regionen och vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser
  • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga
  • Vara ett stöd för anhöriga i möten med vården
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter

Om du vill stödja föreningens arbete kan du skicka en gåva till vårt bankgiro 416-7276. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75