Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Kävlinge

Kontakt
Ordförande
Helen Larsson
Södra Vallgatan 14 B
244 31 KÄVLINGE
Tel: 046-73 32 72
Mobil: 070-528 43 94
E-post: helen_larsson@hotmail.com
Plusgiro: 11 69 20 – 0

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se