Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensförbundets utvecklingsfond

Stöd Demensförbundets arbete

Vi finns för de demenssjuka och deras anhöriga – här och nu

PG 25 92 53 – 3 eller BG 5502 – 8849
Swish 123 344 23 99

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga idag. Förbundet har en unik stödverksamhet med våra 110 lokala demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. I en lokal demensförening får du stöd och hjälp och möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation i din kommun.

Förutom vår stödverksamhet arbetar vi på bred front 

  • bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • tar fram informations- och kunskapsmaterial om demens 
  • informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
  • samverkar med kommuner, landsting och andra organisationer 
  • stöder forskning  kring Alzheimer- och övriga demenssjukdomar 
  • har rikstäckande telefonrådgivning, 0485-375 75

Hur påverkar vi och vilka är våra kärnfrågor?

Stöd oss i vårt arbete – bli medlem idag!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75