Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensförbundets utvecklingsfond

Stöd Demensförbundets arbete

Vi finns för de demenssjuka och deras anhöriga –  här och nu

PG 25 92 53 – 3 eller BG 5502 – 8849

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga idag. Förbundet har en unik stödverksamhet med våra 110 lokala demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. I en lokal demensförening får du stöd och hjälp och möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation i din kommun.

Förutom vår stödverksamhet arbetar vi på bred front 

  • bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • tar fram informations- och kunskapsmaterial om demens 
  • informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
  • samverkar med kommuner, landsting och andra organisationer 
  • stöder forskning  kring Alzheimer- och övriga demenssjukdomar 
  • har rikstäckande telefonrådgivning, 0485-375 75

Hur påverkar vi och vilka är våra kärnfrågor?

Stöd oss i vårt arbete – bli medlem idag!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75