Telefonrådgivning0485 - 375 75

Botkyrka

Ordförande
Monica Andersson
Storskiftesvägen 53
145 60 NORSBORG
Tel: 08 – 531 779 11
E-post: monica.andersson@storskiftet.se
Bankgiro: 749 – 2325
Postgiro: 59 72 65 – 8


Välkommen till Botkyrkas demensförening

Föreningen bildades 2011. Vi har idag ca 70 medlemmar, varav flera i grannkommunen Salem.

Vi har vår ”bas” hos Studieförbundet Vuxenskolan på Falkvägen 42 i Tumba.

E-postbotkyrka.demens@gmail.com
Plusgiro: 59 72 65-8

Styrelsen

Ordförande
Monica Andersson, Alby
Tel 08-531 779 11

Kassör
Barbro Svanström, Eskilstuna
Mobil 076-3455295

Sekreterare
Johanna Hammarström, Vårsta

Ledamot
Barbro Nordwall, Östertälje
Ingemar Karlsson, Tumba

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem och sedan 50 kr per person i samma familj (samma adress). Föreningens plusgirokonto är 59 72 65-8, ring gärna kassören om du behöver inbetalningskort. Obs! Glöm inte att uppge namn och adress när du betalar via Internet.

Som medlem får man Anhörigboken och 4 nr/år av tidningen Demensforum. Dessutom 4 nr/år av vårt lokala medlemsblad Spegeln.

Bli läsombud!

Projektet Läskraft är avslutat men vi håller kontakt med biblioteken i Botkyrka och kommunens anhörigstöd för att underlätta för uppmuntra läsombuden och engagera nya. Erfarenheterna visar att högläsning för demenssjuka ger många positiva effekter. Läsombud får utbildning och tips om bra litteratur. Intresserad? Kontakta barbro.nordwall@telia.com

Högläsning är en enkel, opretentiös och uppskattad aktivitet för personer med demenssjukdom. Förutom tillfället till samtal, samvaro och stimulans skapar lässtunderna även glädje, harmoni och ro. Det är lättare än man tror och roligare än väntat.  Mycket stimulerande för både de demenssjuka och den som läser! 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75