Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Kravspecifikation för upphandling av vård

500,00kr

Kravspecifikationen är en slags manual för upphandling av vård och vänder sig till kommuner som ska upphandla äldrevård, både när det gäller kommunala och privata vårdgivare.

Kategori:

Beskrivning

”Kravspecifikationen för upphandling av personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka”

Den senaste tidens vårdskandaler på äldreboenden beror många gånger på att kommunernas upphandlingsavtal med vårdgivare är för luddiga. Det står att vården ska vara god, bemanningen tillräcklig och kvalitén hög, men ingenstans finns det specificerat exakt vilka tjänster som ska levereras och hur kvalitén ska mätas. Man vet alltså inte vad det är man har köpt och hur man ska följa upp det man tror sig ha köpt.

Kravspecifikationen har utarbetats av upphandlingsexperten Jannis Avramidis tillsammans med Demensförbundet. Det är ett kompendium på 80 sidor med noga specificerade poster som måste ingå ett vårdavtal.

”Kravspecifikationen för upphandling av personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka” är en slags manual för upphandling av vård och vänder sig till kommuner som ska upphandla äldrevård, både när det gäller kommunala och privata vårdgivare. Den är baserad på Nationella riktlinjer för demensvård, Värdegrunden, Äldreguiden samt Demensförbundets informationsmaterial och demenssjukas och anhörigas önskemål.

Mer information

Vikt 0,264 kg
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se