Telefonrådgivning0485 - 375 75

Utbildningsdag för dig som vill bli cirkelledare

2 oktober 2019 Lokalt


Att slippa göra resan ensam

– cirkelledarutbildning

Att slippa göra resan ensam

Utbildning i studiematerialet och om demens
Datum: Onsdag 2 oktober 2019
Plats: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå. Lokal meddelas i samband med anmälan.
Tid: 10.00–16.00 (fika från 9.30)

En utbildningsdag för dig som vill bli cirkelledare för nydiagnostiserade demenssjuka som är tidigt i sin sjukdom. Utbildningen vänder sig dels till dig som har erfarenhet av personer med demenssjukdom men som vill få lite tips och råd hur studiecirkelmaterialet ”Att slippa göra resan ensam” kan användas och hur bemötandet och aktiviteter kan anpassas till personer som nyligen fått sin demensdiagnos, även yngre personer i yrkesverksam ålder.

Utbildningen vänder sig också till dig som redan är cirkelledare men som är nyfiken på att leda grupper i andra ämnen för personer som nyligen har fått en demensdiagnos.

Vi kommer även att ta upp hur samarbetet mellan minnesmottagningen, kommunens anhörigstöd, dagverksamheter, studieförbund och den lokala demensföreningen kan se ut, samt hur man hjälpas åt att kan hitta deltagare till studiecirkeln. Vi hoppas att dagen kommer att innebära möjligheter till erfarenhetsutbyte, inspiration, ny kunskap och nya kontakter.

Så här ser dagen ut:
10.00–12.00    Utbildning
12.00–13.00    Lunch
13.00–14.30    Utbildning
14.30–15.00    Fika
15.00–16.00    Utbildning

Ledare: Lotta Olofsson, arbetsterapeut och ansvarig ledare för Lundagårdsgrupperna (personer som har fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede i sjukdomen).
Anmälan: Senast 20 september till Anette Svensson anette.svensson@demensforbundet.se eller tfn: 072 – 546 04 22. Uppge eventuell matallergi vid anmälan.
Frågor: Anette Svensson, förbundskonsulent Demensförbundet.
Kontaktuppgifter se ovan.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för medlem i demensförening samt reseersättning utgår från Demensförbundet. Övriga 500: – inkl. fika, lunch och material.

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75