Telefonrådgivning0485 - 375 75

Inbjudan till cirkelledarutbildning

16 september 2020


Utbildning i studiematerialet ”Att göra resan ensam” och om demens.

Datum: Onsdag 16 september 2020
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Bredgatan 5 302 45 Halmstad
Tid: 10.00–16.00 (fika från 9.30)

En utbildningsdag för dig som vill bli cirkelledare för nydiagnostiserade demenssjuka som är tidigt i sin sjukdom. Utbildningen vänder sig dels till dig som har erfarenhet av personer med demenssjukdom och som vill få lite tips och råd hur studiecirkelmaterialet ”Att slippa göra resan ensam” kan användas. Hur bemötandet och aktiviteter kan anpassas till personer som nyligen fått sin demensdiagnos, även yngre personer i yrkesverksam ålder.

Utbildningen vänder sig också till dig som redan är cirkelledare men som är nyfiken på att leda grupper i andra ämnen för personer som nyligen har fått en demensdiagnos.

Vi kommer även att ta upp hur samarbetet mellan minnesmottagningen, kommunens anhörigstöd, dagverksamheter, studieförbund och den lokala demensföreningen kan se ut, samt hur man hjälpas åt att hitta deltagare till studiecirkeln. Vi hoppas att dagen kommer att innebära möjligheter till erfarenhetsutbyte, inspiration, ny kunskap och nya kontakter.

Så här ser dagen ut:
10.00–12.00   Utbildning 
12.00–13.00   Lunch
13.00–14.30   Utbildning
14.30–15.00   Fika
15.00–16.00   Utbildning

Ledare: Lotta Olofsson, arbetsterapeut och tidigare ansvarig ledare för Lundagårdsgrupperna (personer som har fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede i sjukdomen).

Anmälan: Senast 9 september till Studieförbundet Vuxenskolan carolin.andersson@sv.se
tfn: 070-3667948. Uppge eventuell matallergi vid anmälan.

Frågor: Margareta Svensson, förbundskonsulent Demensförbundet 076-2439737.  
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för medlem i demensförening Demensförbundet.
Övriga 1.250 kr inkl. fika, lunch och material. Lämna fakturaadress vid anmälan.

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75