Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensförbundet ställer ut på konferens i Umeå

21 november 2019


”Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre”

En konferens om stöd och bemötande
Plats: Folkets hus, Umeå

Välkommen till en konferens med fokus på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

Demens är en av våra stora folksjukdomar och varje år insjuknar närmare 25000 personer i Sverige. I den nya nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom betonas behovet av ökad kompetens hos personalen för att ge drabbade ett värdigt liv.

Under konferensen får du en uppdatering kring den senaste forskningen om behandling av BPSD. Du får också ta del av hur du kan utveckla det viktiga samarbetet med anhöriga. Vi avslutar med en föreläsning om hur du utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar; symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd kan ge den bästa vården.

Läs mer

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75