Telefonrådgivning0485 - 375 75

Förbundskongress 2022 Stockholm

Här hittar du all information inför kongressen på Slussen Hilton i Stockholm den 7 – 8 maj 2022.

Förberedelserna inför kongressen är i full gång. All information kommer att skickas ut via brev samt finnas publicerade här på Intranätet. Det första utskicket av kongresshandlingar skickades ut före sommaren 2021, så inget nytt generellt utskicka av detta kommer att ske. Har du av någon anledning inte dessa kvar, hittar du hittar samtliga handlingar här nedan.

I föreningsbrev från 2022-01-14 hittar du viktig information om föreningarnas årsmöten och datum för kongressen.

Ombudsrepresentation

Styrelsen har beslutat att alla föreningar, oavsett antal medlemmar per den 31 december 2021, får skicka två representanter. Dock gäller fortfarande regeln att demensföreningar med upp till 100 medlemmar per den 31 december 2021, får skicka ett ombud med rösträtt. Föreningar med 101 medlemmar eller fler per den 31 december 2021 får skicka två ombud med rösträtt. Alla som deltar vid kongressen har dock förslags- och yttranderätt.

Förbundet står för kostnaderna
Förbundsstyrelsen har vidare beslutat att stå för samtliga kostnader för kongressen.

Några datum att hålla i minnet

  • Årsmöte i föreningen måste hållas senast den 15 mars
  • Anmälningsblanketten ska vara kansliet tillhanda senast den 28 mars
  • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före förbundskongressen, alltså senast den 7 februari. De motioner som skickades in till tidigare planerad kongress ligger kvar.
  • Föredragningslista med deltagarförteckning skickas till anmälda ombud senast en månad före kongressen, alltså den 4 april

I nästa utskick den 4 april kommer:

  1. Föredragningslista
  2. Valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
  3. Deltagarförteckning per den 28 mars
  4. Motioner och styrelsens yttrande över dessa
  5. Förslag på eventuella stadgeändringsförslag för förening, förbund och/eller fond

Praktisk information
Hotell Slussen Hilton, Guldgränd 8, 08-517 353 00. Du bokar själv ditt rum via ett webb-formulär på adressen: https://delegia.com/kongress2021/hotellbokning.  

Har du frågor om hotellbokningen är du välkommen att kontakta Marika Engberg på Konferenspoolen på telefon 08-441 88 34 eller 070-450 47 46, alternativt skicka e-post till marika@konferenspoolen.se

Fredagen den 6 maj
För er som anländer på fredagen är den officiella incheckningstiden kl 15:00, men hör gärna med receptionen om rummet finns tillgängligt tidigare.

Lördagen den 7 maj
Incheckning sker i samband med kaffepaus utanför kongressalen. Checka inte in vid receptionen, utan gå direkt till kongresshallen. Värdinnor finns på plats för att visa vägen.

Utcheckning
Utcheckning sker senast kl 12:00.

I det första utskick ni fick i juli 2021 ingick: (Program och följebrev är uppdaterade). Kom ihåg att ta med samtliga handlingar till kongressen

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

Anni Reimers. anni.reimers@demensforbundet.se. Telefon 08-658 99 21.
Catharina MacGregor. catharina.macgregor@demensforbundet.se. Telefon 08-658 99 27.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75