Telefonrådgivning0485 - 375 75

Förbundskongress 2021 Stockholm

Förbundskongressen i november skjuts fram. Viktig information angående kongressen den 20-21 november 2021

Vid ett styrelsemöte den 6 september har styrelsen bestämt att skjuta fram kongressen. Detta beror på dels få anmälningar och dels på pandemiläget som ännu inte är helt under kontroll.

Detta betyder att nuvarande styrelse i sin helhet kommer fortsätta sina uppdrag fram till att kongress kan hållas.

Planen är nu att kongressen kommer att hållas under maj 2022 om pandemin tillåter, även då på hotell Slussen Hilton men vi återkommer med mer detaljer längre fram.

Här hittar du all information inför kongressen på Slussen Hilton i Stockholm den 20 – 21 november. Detta under förutsättning att Coronapandemin tillåter.

Förberedelserna inför kongressen är redan i full gång. All information kommer att skickas ut via brev samt finnas publicerade här på Intranätet.

Till skillnad från tidigare år, skickar vi ut anmälningsblankett till samtliga föreningar. Detta för att säkerställa att all information når fram i semestertider.

Ombudsrepresentation / Möjlighet att delta

Styrelsen har beslutat att alla föreningar, oavsett antal medlemmar per den 31 december 2020, får skicka två representanter. Dock gäller fortfarande regeln att demensföreningar med upp till 100 medlemmar per den 31 december 2020, får skicka ett ombud med rösträtt. Föreningar med 101 medlemmar eller fler per den 31 december 2020 får skicka två ombud med rösträtt. Alla som deltar vid kongressen har dock förslags- och yttranderätt.

Förbundet står för kostnaderna
Förbundsstyrelsen har vidare beslutat att stå för samtliga kostnader för kongressen. Detta gäller dock inte om man bokar övernattning utöver den 20 – 21 november.

I det första utskick hittar ni: (Kom ihåg att ta dem med till kongressen)

I nästa utskick den 20 september kommer:

  1. Föredragningslista
  2. Valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
  3. Deltagarförteckning per den 15 september
  4. Motioner och styrelsens yttrande över dessa
  5. Förslag på eventuella stadgeändringsförslag för förening, förbund och/eller fond

Praktisk information
Hotell Slussen Hilton Guldgränd 8 08-517 353 00   Du bokar själv ditt rum via ett webb-formulär på adressen: https://delegia.com/kongress2021/hotellbokning.  

Har du frågor om hotellbokningen är du välkommen att kontakta Marika Engberg på Konferenspoolen på telefon 08-441 88 34 eller 070-450 47 46, alternativt skicka e-post till marika@konferenspoolen.se

Fredagen den 19 november
För er som anländer på fredagen är den officiella incheckningstiden kl 15:00, men hör gärna med receptionen om rummet finns tillgängligt tidigare.

Lördagen den 20 november
Incheckning sker i samband med kaffepaus utanför kongressalen. Checka inte in vid receptionen, utan gå direkt till kongresshallen. Värdinnor finns på plats för att visa vägen.

Utcheckning
Utcheckning sker senast kl 12:00.

Några datum att hålla i minnet

  • Anmälningsblanketten ska vara kansliet tillhanda senast den 15 september
  • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före förbundskongressen, alltså senast den 20 augusti
  • Föredragningslista med deltagarförteckning skickas till anmälda ombud senast en månad före kongressen, alltså den 20 september

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

Anni Reimers. anni.reimers@demensforbundet.se. Telefon 08-658 99 21.
Catharina MacGregor. catharina.macgregor@demensforbundet.se. Telefon 08-658 99 27.
Kansliet är stängt vecka 29 – 30.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75