Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Internetbank

Demensfonden

Gå in på din Internetbank och betala till Demensfonden Plusgironr: 90 08 58-2.
Din gåva går till forskning om demenssjukdomar, men också stöd till demenssjuka och anhöriga och informationsspridning inom ramen för Demensförbundets verksamhet.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se