Telefonrådgivning0485 - 375 75

Internetbank

Demensfonden

Gå in på din Internetbank och betala till Demensfonden Plusgironr: 90 08 58-2.
Tack för att du du stödjer forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar genom att ge oss en gåva.

Demensförbundets utvecklingsfond

Gå in på din Internetbank och betala till Demensförbundets utvecklingsfond Plusgironr: 25 92 53-3. Tack för att du stödjer oss i vårt arbete med att förbättra förhållande för demenssjuka och deras anhöriga här och nu.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75