Telefonrådgivning0485 - 375 75

Internetbank

Demensfonden

Gå in på din Internetbank och betala till Demensfonden Plusgironr: 90 08 58-2.
Din gåva går till forskning om demenssjukdomar, men också stöd till demenssjuka och anhöriga och informationsspridning inom ramen för Demensförbundets verksamhet.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75