Stöd Demensförbundets arbete

Vi finns för de demenssjuka och deras anhöriga -  här och nu

PG 25 92 53 - 3 eller BG 5502 - 8849

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga idag. Förbundet har en unik stödverksamhet med våra 110 lokala demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. I en lokal demensförening får du stöd och hjälp och möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation i din kommun.

Förutom vår stödverksamhet arbetar vi på bred front 

  • bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • tar fram informations- och kunskapsmaterial om demens 
  • informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
  • samverkar med kommuner, landsting och andra organisationer 
  • stöder forskning  kring Alzheimer- och övriga demenssjukdomar 
  • har rikstäckande telefonrådgivning, 0485-375 75

Frågor vi arbetar med just nu:

Lagstifta om minimibemanning inom demensvården

Demensförbundet anser att det måste lagstiftas om en minimibemanning på demensboenden. Demensförbundet anser att det på ett boende med åtta demenssjuka behövs minst tre vårdpersonal dagtid/kvällstid och minst en på natten. Självklart måste bemanningen förstärkas då de demenssjuka blir mer vårdkrävande, t. ex. vid stor oro eller befinner sig i livets slutskede, men under denna minimibemanning får man aldrig vara!

Socialstyrelsen ville inte precisera antal personal, istället vill man ha ”tillräcklig” "lagom" bemanning. Men vad är tillräcklig, lagom bemanning och vem bestämmer det?

Närvarande chefer

I Finland har 75 % av personalen inom äldreomsorgen daglig kontakt med sin närmaste chef, i Sverige är det 5 %.
(Källa: professor Marta Szebehely).

Fler boenden för demenssjuka och äldre

Mellan 2001 och 2012 försvann var 4:e plats på äldreboenden, dvs. drygt 30 000 platser.
(Källa: professor Marta Szebehely o Petra Ulmanen doktorand)

Fler geriatriker och fler geriatriska platser inom landstingen (platser för multisjuka äldre)

De senaste 25 åren har antalet vårdplatser inom geriatriken minskat med 95 %.
(Källa: professor Yngve Gustafson).

Bättre tillsyn av demensvården

82 % av Inspektionen av vård och omsorgs (IVO) resurser går till inspektion av hem för barn och unga, och endast 18 % fördelas på annan verksamhet, däribland demensboenden.

Bättre och mer flexibelt stöd till anhöriga

Vad vi har lyckats förändra och förhindra:

Räddat Geriatriken(läran om äldres sjukdomar), att förbli den specialitet som geriatriken är. Regeringen ville 2009  ta bort den och lägga geriatriken under specialiteten Invärtes medicin.

Stoppat skydds- och tvångslag för demenssjuka personer

Vill du bli medlem?

Kontakta din lokala Demensföreningen. Finns det ingen förening på din ort kan du bli medlem i Demensförbundet centralt. Läs mer om medlemskap här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår