Förteckning över 2019 års stipendiater

 

Backman Annica
Projekt: Att utveckla ett teoretiskt ramverk för att främja implementering av ett personcentrerat ledarskap i särskilda boenden för äldre
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad
Sammanfattning

Bark Christina   
Projekt: The importance of SNAP-25 splice variant in long-term synaptic placticity; mechanisms important for learning and memory   
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery
Sammanfattning

Bereczki Erika   
Projekt: Decipherng of fingerprint of dementia in CSF. A proteomic coparion study in AD, PD and DLB patients   
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of neurogeriatrics, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Bergström Joakim   
Projekt: Immunotherapy against synaptic alpha-synuclein aggregates in dementia disorders
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär Geriatrik
Sammanfattning

Bloniecki Kalli Victor   
Projekt: Neurogranin - association to neuropsycriatic symptoms in dementia
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Camporesi Elena   
Projekt: The dendritic spiner in Alzheimer´s disease pathophysiology
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Cedres Fumero Nira   
Projekt: The role of depressive symtomatology in subjective cognetive complaints
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS
Sammanfattning

Conradsson Mia   
Projekt: Kan ett personcdentrerat multidimensionellt interdiciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastning och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?   
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Darreh-Shori Taher   
Projekt: Atroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelse av extrasynaptisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS
Sammanfattning

Elgh Fredrik   
Projekt: Förekomst av herpesvirus i hjärnvävnad hos normalbefolkningen och hos Alzheimers-patienter   
Institution: Umeå Universitet, Dept Clinical Microbiology
Sammanfattning

Erlandsson Anna   
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons och Lewy body demens   
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär Geriatrik
Sammanfattning

Ferreira Daniel   
Projekt: The brain cholinergic network in Alzheimer´s disease - ways for early diagnosis and intervention
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology

Frykman Susanne   
Projekt: Synaptiska proteiners betydelse för sjukdomsmekanismerna i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Centrum för Alzheimerforskning
Sammanfattning

Gkanatsiou Eleni
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer´s disease and cerebral amyloid angiopathy   
Institution: Sahgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Graff Caroline
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakade mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Centrum för Alzheimerforskning
Sammanfattning

Hallbeck Martin
Projekt: Spridning av neurodegenerativa sjukdomar - Att förstå de underliggande mekanismerna och använda dem som diagnosverktyg
Institution: Linköpings Universitet, Patologi

Henriksson Malin
Projekt: Förändras värderingar och prioriteringar inför kommande vård i livets slutskede över tid?
Institution: Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik
Sammanfattning

Johansson Charlotte
Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom - en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vid demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning
Sammanfattning

Jonsson Lauka Erika   
Projekt: Early detecion of dementia through the combination of preclinical markers - longitudinal analyses of data from population-based and memory clinic sample
Institution: Karolinska Institutet, Aging Research Center

Karami Azadeh   
Projekttitel saknas   
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sammanfattning

Karikari Thomas
Projekt: New blood test for Alzheimer´s disease: Phospho tau 1181 in plasma and serum
Institution: Sahgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Karlström Helena
Projekt: Understanding the role of Notch3 in familial vascular dementia and as potential target in immunotherapies
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, div of neurogeriatrics
Sammanfattning

Kettunen Petronella
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi
Sammanfattning

Khoshnood Behzad
Projekt: Analysis of Ubiquitination signature in Frontotemporal dementia development caused by TBK1 haploinsufficiency
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik, Visionsgatan 4, 171 64 Solna
Sammanfattning

Koistinen Niina
Projekt: Visualizing brain astrocytes with new PET radioligands for further understanding of the role of astrocytes in the Alzheimer pathology
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Siences and Society
Sammanfattning

Laffita-Mesa Jose Miguel
Projekt: C9ORF72 gene methylation as early prognostic factor in Swedish FDT/ALS
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of Neurogeriatrics, Theme Aging
Sammanfattning

Lampinen Josefine
Projekt: Experiences of participation in a person-centret multidimensional interdisiplinary rehabilitation program and how it influences everyday life - an informal primary caregiver´perspective
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Sammanfattning

Lantero Rodriguez Juan   
Projekt: Truncation and phosphorylation of tau: potential biomarkers för Alzheimer´s disease and other tauopathies
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Lemoine Laetitia
Projekt: Regional distribution of tau PET tracers in Alzheimer disease and other tauopathies: A translational approach
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of clinical geriatrics
Sammanfattning

Lindelöf Nina
Projekt: Teammedarbetares erfarenheter av personcentrerad multidimensionellt interdisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom i ordinärt boende och deras närstående
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Sammanfattning

Littbrand Håkan
Projekt: Social participation and loneliness among very old people with dementia –the prevalence and related factors in a representative sample
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Sammanfattning

Loera-Valencia Raúl
Projekt: The role of astrocytes in hypercholesterolemia-inducted neurodegeneration
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik
Sammanfattning

Lopatko Lindman Karin
Projekt: Antiviral behandling vid Alzheimers sjukdom - epidemiologisk registerstudie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Lövheim Hugo
Projekt: VALZ-pilot - den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för Geriatrik, 901 87 Umeå

Malmsten Linn
Projekt: Astrocyters betydelse för regeneration och minnesfunktioner vid normalt åldrande och i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sammanfattning

Michno Wojciech
Projekt: Probing in vivo amyloid aggregation dynamics in Alzhemier´s disease
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Mohan Sathya
Projekt: Characterization of potent PET tracer for Alpha 7 nicotinic acid receptor (cx 7nARChRs) with importance for diagnosis and treatment of Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society
Sammanfattning

Najar Jenna
Projekt: Påverkar kvinnors egna hormonella exponering risken att drabbas av demens?
Institution: Mölndals sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Natarajan Karthick
Projekt: Decoding the molecular and cellular mechanisms of reduced penetrance in Frontotaltemporal dementia (FTD) using single-cell genomics and stem cell technologies
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik

Nielsen Henrietta M
Projekt: Plasma apolipoprotein E levels and their relevance to brain pathology and Alzheimer´s disease progression
Institution: Stockholms Universitet, Inst för biokemi och biofysik
Sammanfattning

Nilsson Ingeborg
Projekt: Aktivitet och delaktighet efter deltagande i ett personcentrerat rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Näsström Thomas
Projekt: Läkemedelseffekter på aggregering av cx-Synuklein NAC 71-82 - betydelse för Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom
Institution: Linnéuniversitetet, Inst för kemi och biomedicin, Enheten för neurodegenerativa sjukdomar, Norra Kajplatsen 6, 392 31 Kalmar
Sammanfattning

Olofsson Anders
Projekt: Ett nytt terapeutiskt mål mot Alzheimers och diabetes typ 2 i sikte?
Institution: Umeå Universitet, Inst för klinisk mikrobiologi, virologi
Sammanfattning

Olofsson Birgitta
Projekt: Impact on living conditions and health in middle age on development of dementia or cognitive impairment in very old age. The Silver MONICA study
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad
Sammanfattning

Olsson Jan
Projekt: Kvalitativa skillnader i immunförsvar mot HSV1 hos personer med Alzheimers sjukdom, mild kognitiv störning och friska kontroller
Institution: Umeå Universitet, Dept of clinical microbiology
Sammanfattning

Reyes Juan F
Projekt: Connexins as a potential biomarker in Alzheimer´s disease
Institution: Linköings Universitet, Cell Biology
Sammanfattning

Rocha Sandra
Projekt: Mechanism underlying the interaction of the Parkinson´s disease protein, alpha-synuclein, with lipid membranes
Institution: Chalmers University of Technology, Dept of biology and biological engineering
Sammanfattning

Rodriguez-Vieitez Elena
Projekt: Dynamics of imaging biomarkers from early preclinical stages of familiar Alzheimer´s disease: A longitudinal multi-center MRI/PET study
Institution: Karolinska Instiutet, Dept of NVS, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Roybon Laurent
Projekt: Farmakologiska och genterapier för Alzheimers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Stem Cell Laboratory for CNS Disease Modelling
Sammanfattning

Sjölander Annica
Projekt: Ensamhet och risken att drabbas av demenssjukdom - ett livstidsperspektiv
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för vårdvetenskap och hälsa
Sammanfattning

Smailovic Una
Projekt: Mulitmodal phenotyping of synaptic damage in memory clinic patients - novel early biomarkers of Alzhemier´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of clinical geriatrics
Sammanfattning

Sondell Anna
Projekt: Upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering hos personer med demens
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Sammanfattning

Sumonto Mitra
Projekt: Targeting the dual active protease plasmin in Alzheimer´s disease to modulate both amyloid beta clearance and cholinergic signaling simultaneously
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society
Sammanfattning

Tambaro Simone
Projekt: Modulation of the brain-specific signal peptid peptidase-like 2b )SPPL2b) and the chaperone Bri2-BRICHOS containing protein (BRI2) to affect amyloid B oligomerization: Evaluating of new promising therauptic strategies to treat Alzhemier´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society
Sammanfattning

Toots Annika
Projekt: Kan fysisk träning förbättra hur fort personer med demenssjukdom kan gå baklänges, och är en förändring förenad med en minskad fallrisk?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Sammanfattning

Torkpoor Rozita
Projekt: Syftet med studien är att göra en kvalitativ analys av 19 kognitiva utredningssituationer genomförda med patient, tolk och sjuksköterska/läkare
Institution: Skåne Universitetssjukhus, VE minnessjukdomar, Minnesmottagningen
Sammanfattning

Wang Rui
Projekt: How does physical activity preserve cognition in aging. A multidisciplinary approach to prevent dementia and Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Aging Research Center

Wattmo Carina
Projekt: Total-tau och fosforylerat tau i cerebrospinalvätska - samband med behandlingsrespons, progressionshastighet, tid till särskilt boende och mortalitet i Alzheimers sjukdom
Institution: Skåne Universitetssjukhus, VE minnessjukdomar
Sammanfattning

Wehrli Patrik M
Projekt: Characterization of neuronal lipid species associated with Alzheimer´s disease pathology
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Wennström Malin
Projekt: Alfa amylas - en ny energiregulator påverkad vid Alzheimers sjukdom?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper
Sammanfattning

Åberg Anna Cristina
Projekt: Gångavvikelser som markör för tidig identifiering av demenssjukdom
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik
Sammanfattning

Öhlin Jerry
Projekt: Kan gånghastighet identifiera individer med förhöjd riks att utveckla demens hos de allra äldsta? En prospektiv populationsbaserad kohortstudie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Öhrfelt Annika
Projekt: Immunobaserade metoder för att mäta presynaptiskt synatotoagmin i likvor (ryggvätska)
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Öijerstedt Linn
Projekt: Biomarkörer vid frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, sekt för neurogeriatrik
Sammanfattning

År 2019 har 6 miljoner kronor fördelats på 64 projekt.
Totalt inkom 94 ansökningar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår