Förteckning över 2017 års stipendiater

Csaba Adori
Projekt: Exploring degenerative processes in the human brain connectome with the novel iDISCO+ 3D immuno-imaging technique
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurovetenskap
Sammanfattning

Maya Arvidsson Rådestig
Projekt: Hur är TDP-43 relaterad till Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens?
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Erika Bereczki
Projekt: Exploring the relation of synaptic proteins in CSF to disease stage marker in AD, PD and DLB
Institution: Karolinska Institutet, Center för Alzheimer Research, Div for Neurogeriatrics
Sammanfattning

Konstantinos Chiotis
Projekt: Imaging in vivo tau pathology during the time course of Alzheimer´s disease
Projekt: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society, Div of Translational Alzheimer Neurobiology
Sammanfattning

Claudia Cicognola
Projekt: TAU protein - role in pathogenesis and as a biomarker for Alzheimer´s desiase
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Mia Conradsson
Projekt: Kan ett personcentrerad multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastningen och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasynaptisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, center for Alzheimer research
Sammanfattning

Tomas Deierborg
Projekt: Modulation of microglial inflammation in Alzheimer´s disease
Institution:Lunds Universitet, Neuroinflammation research unit
Sammanfattning

Fredrik Elgh
Projekt: Samband mellan herpesvirus-DNA i hjärnvävnaden och Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Virologi
Sammanfattning

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap

Anncristine Fjellman-Wiklund
Projekt: Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av personcentrerad multidimensionell interndisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom och deras närstående
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi
Sammanfattning

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Intitution: Karolinska Institutet, NVS dept, center for Alzheimer research, Div for neurgeriatrics
Sammanfattning

Gorka Gerenü
Projekt:
Resolution of inflammation in Alzheimer’s disease: role of TREM family proteins
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, care science and society, Center of Alzheimer research
Sammanfattning

Eleni Gkanatsiou
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer´s disease
Institution: Salhgrenska Universitetssjukhuset, Neurokemi
Sammanfattning

Carolina Graff
Projekt: Helgenomsekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakade mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Ceter för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik
Sammanfattning

Martin Hallbeck
Projekt: Att hindra fortskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar
Institution: Linköpings Universitet, Klinisk patologi
Sammanfattning

Erika Jonsson Laukka
Projekt: Are olfactory deficits useful markers of cognitive impairment and dementia?
Institution: Aging Research Center, Stockholm
Sammanfattning

Azadeh Karami
Projekt: CSF levels of Choline acetyltransference in AD patients before and after Donepezil treatment
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, div of Clinical Geriatrics
Sammanfattning

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Silke Kern
Projekt: Neurofilament light protein - a marker of preclinical AD in healthy elderly?
Institution: Salhgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk epidemologi och neurokemi
Sammanfattning

Dimitri Kokkinakis
Projekt: Digital överföring av språkliga testresultat för språkteknologisk analys av innehållet på en ny forskningsstudie baserad på DTS-studien ("Demens i Tidigt Skede")
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för svenska språket
Sammanfattning

Nuno Leal
Projekt: Study MAM mostly in primary neuronal cultures and brain since AD is a neurodegenerative disorder
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, Center of Alzheimer research
Sammanfattning

Laetitia Lemoine
Projekt: Visualization of regional Tau deposits using tau PET tracers in brain tissue from Alzheimer´s patients and comparisons with other tauopathies as well as familial form of AD
Institution: Karolinska Institutet, Alzheimer research center, NVS dept, translational Alzheimer Neurobiology div
Sammanfattning

Antoine Leuzy
Projekt: Brutet samband mellan perfusion och glukosmetabolism i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, div of translational Alzheimer neurobiology
Sammanfattning

Nina Lindelöf
Projekt: Intervjuer med personer med demenssjukdom och deras närstående och upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering
Institution: Umeå Universitet, sjukgymnastik
Sammanfattning

Håkan Littbrand
Projekt: En kartläggning av fysisk aktivitetsnivå i ett representativt stickprov av mycket gamla människor, inklusive personer i särskilt boende och personer med demenssjukdom
Sammanfattning
Projekt:
The effect on cognitive function, oral health and nutrional status of person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation in people with dementia
Institution
: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Raúl Loera-Valencia
Projekt: Alternative mechanisms for synaptic dysfunction. Oxtrosteros as modulators of astroglial differentiation
Institution: Karolinska Institutet, NVS dept, center for Alzheimer research, Div for neurgeriatrics
Sammanfattning

Hugo Lövheim
Projekt: VALZ-pilot - den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Lena Marmstål Hammar
Projekt: Kommunikation, kommunikationsproblematik och strategier mellan make/maka/sabo där den ena parten har en demenssjukdom
Institution: Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Sammanfattning

Henrietta M Nielsen
Projekt: Alpha-synuclein, an under-estimated player in the development of Alzheimer´s disease?
Institution: Stockholms Universitet, Inst för neurokemi
Sammanfattning

Ingeborg Nilsson
Projekt: Aktivitet och delaktighet efter deltagande i ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi
Sammanfattning

Louise Nygård
Projekt: Kognitiv svikt eller demens i arbetslivet
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Sekt för arbetsterapi
Sammanfattning

Anders Olofsson
Projekt: Unfolding the secrets of AB-amyloid formation
Institution: Umeå Universitet Inst för medicinsk kemi och biofysik
Sammanfattning

Hanna Olsson Wetterberg
Projekt: Kan en demenssjukdom identifieras tidigare hos män än hos kvinnor?
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, neuropsykiatrisk epidemiologi
Sammanfattning

Patricia Rodriguez
Projekt: Mechanisms underlying brain insulin resistance and Alzheimer´s disese in ApoE4 carriers
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society, center for Alzheimer research
Sammanfattning

Elena Rodriguez-Vietiez
Projekt: Familjär Alzheimers sjukdom som en modell för biomarkörutveckling: Longtudinell PET och kognitionsstudie
Institution: KI, Div of translational Alzheimer neurobiology, NVS dept
Sammanfattning

Behnaz Shakersain
Projekt: Association of anti-inflammatory property of diets with cognetive decline and structural brain changes
Institution: Aging Research Center, Stockholm
Sammanfattning

Inga Maria Tallberg
Projekt: Test av medicinsk beslutsförmåga vid kognitiv störning
Institution: Karolinska Institutet, enheten för lobopedi, CLINTEC

Steinunn Thordardottir
Projekt: Biomarkörer i preklinisk familjär Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Div of neurogeriatrics
Sammanfattning

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Daniel Patrick Twohig
Projekt:
Mirrored neuropathology? Do cerebrospinal fluid levels of alpha-synuclein reflect on levels of the same in the brain parenchyma of Alzheimer´s disease patients?
Institution: Stockholms Universitet, Dept of neurochemistry
Sammanfattning

Camilla Walles Malinowsky
Projekt: Development and evaluation of an intervention model to support the use of technology in daily life activities for older people with mild cognitive impairment or mild stage of dementia
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för arbetsterapi
Sammanfattning

Anders Wallin
Projekt: Vascular cognitive impairment of the small vessel type - characteristics and mechanisms
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Bodil Weidung
Projekt: Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska och immunologiska studier
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, molekylär geriatrik
Sammanfattning

Malin Wennström
Projekt: Mekanismerbakom den ökande risken för demens hos T2D-patienter
Institution: Skånes Universitetssjukhus, Inst för kliniska vetenskaper
Sammanfattning

Weili Xu
Projekt: How can the brain fight excess sugar?
Institution: Aging Research Center, Stockholm
Sammanfattning

Jerry Öhlin
Projekt: Kan självvald gånghastighet predicera demensutveckling hos personer som är 85 år och äldre?
Institution: Umeå universitet, Enheten för geriatrik, Inst för samhällsvetenskap och rehabilitering
Sammanfattning

Annika Öhrfeldt
Projekt: Immunobaserade metoder för att mäta presynaptiska biomarkörer i likvor (ryggvätska). Framtida diagnostiska och progressbiomarkörer vid Alzheimers?
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Linn Öijerstedt
Projekt: Kliniska och experimentella studier vid ärftlig frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik.
Sammanfattning

År 2017 har 3 miljoner kronor fördelats på 51 projekt. Totalt inkom 115 ansökningar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår