Bli medlem i Demensförbundet eller en lokal demensförening

Demensförbundet har cirka 10.500 medlemmar, spridda över hela Sverige i 120 lokala demensföreningar.

Vill du bli medlem?
Kontakta demensföreningen på din ort, som du hittar under rubriken lokala föreningar.
Finns det ingen lokal demensförening på din ort, kan du bli direktmedlem i Demensförbundet centralt.

Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets medlemstidning) som utkommer med fyra nummer per år.
  • Anhörigboken - med information och praktiska råd.
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation.
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Tillgång till vår telefonrådgivning där personer med mycket lång erfarenhet inom demenssjukvård svarar på dina frågor.
  • Juridisk rådgiving gällande till exempel god man, testamente eller hur man överklagar ett beslut från en myndighet i frågor som rör en person med en demenssjukdom.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften i demensföreningarna varierar mellan 100 - 200 kronor per år. Medlemsavgiften i  Demensförbundet centralt är 200 kr per år. Familjemedlemskap i samma hushåll kostar minst 50 kr per år.

Bli medlem
Att vara medlem är ett sätt att stödja demenssjuka och deras anhöriga här och nu. Ju fler medlemmar vi är desto större inflytande, påverkansmöjligheter har vi på tjänstemän och politiker för att få en bättre demensomsorg. Studier visar på att vi år 2050 kommer att ha cirka 240.000 personer med en demenssjukdom, vilket kommer att betyda att fler äldre kommer att behöva vård. Så det är nu vi måste rusta för framtida behov. 

Som medlem får du Anhörigboken och Demensforum. Vill du inte ha dessa, hör av dig till demensföreningen du vill stödja med ditt medlemsskap, eller direkt till förbundet om det inte finns någon lokal förening där du bor.

Vi kan inte göra allt,  men vi kan bidra med något!

Ansökan om medlemskap


Namn *

     

Adress *

     

Postnummer *

     

Ort *

     

Telefon *

     

E-post

     

Meddelande

     

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår