Rätt medicinering

Psykiska symptom kan vara orsakade av sjukdom, men också ses som reaktioner på den yttre miljön. Det är viktigt att  innan en behandling sätts in, ha en klar diagnos.

Miljö- och omvårdnadsfaktorer kan ofta starkt påverka en person med demenssjukdom och skapa psykiska symptom. Dessa orsaker ska åtgärdas genom förändringar i miljön och inte genom läkemedelsbehandling.

Du kan läsa mer om medicinering på Läkemedelsverkets hemsida

Olämpliga läkemedel för äldre

Socialstyrelsen har listat de mediciner som har en hög risk för biverkningar hos äldre. Nedan ser du listan som du också kan ladda ner som ett PDF-dokument

Källa: Socialstyrelsen

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontaka föreskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn "Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger" som ingår i rapporten Indikatiorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2010-6-29). Följande läkemedel ingår (juni 2016):

Långverkande bensodiazepiner (Är lugnande och sömngivande läkemedel)

 • Diazepam
 • Stesolid
 • Apodorm
 • Mogadom
 • Nitrazepam
 • Flunitrazepam

Tramadol (mot smärta)

 • Dolatramyl
 • Gemadol
 • Nobligan
 • Tiparol
 • Tradolan
 • Tramadol

Propiomazin (Används vid sömnbesvär)

 • Propavan

Läkemedel med antikolinerga effekter (Används t ex vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta

 • Akineton
 • Alimemazin
 • Amitriptylin
 • Anafranil
 • Atarax
 • Atropin
 • Afyxine
 • Buscopan
 • Calma
 • Clozapine
 • Desentol
 • Detrusitol
 • Ditropan
 • Durbis
 • Egazil
 • Emselex
 • Hydroxyzine
 • Kentera
 • Ketogan
 • Klomipramin
 • Leponex
 • Lergigan
 • Levomepromazine
 • Ludiomil
 • Maprotilin
 • Metylskopolamin
 • Morfin-Skopolamin
 • Nozinan
 • Oxikodon-hyoscin
 • Oxybutynin
 • Pargitan
 • Proklorperazin
 • Robinul
 • Saroten
 • Scopoderm
 • Sensaval
 • Spasmofen
 • Theralen
 • Tolterodin
 • TOVIAZ
 • Truxal
 • VesicareVår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår