Demensförbundets kravlista för en god demensvård

Som PDF

Utredning och behandling

 • Alla med demenssymptom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling

Anhöriga och närstående

 • Ökad kunskap hos beslutsfattare och vårdpersonal om anhörigas situation
 • Utbildning och flexibelt stöd till anhörigaVård och omsorg
 • Nationella bestämmelser för god kvalitet och minimibemanning i demensvården
 • Demenssjuka ska inte vårdas tillsammans med icke demenssjuka
 • Vårdplanering med anhöriga skall förtydligas i Socialtjänstlagen
 • Informationom hjälpmedel. Kostnadsfria hjälpmedel-demenssjukas rätt till daglig aktivering och att utevistelse ska lagstadgas.

Utbildning

 • Demensutbildning skall ingå i samtliga utbildningar inom vård och omsorg, inkl läkarprogrammet samt för biståndsbedömarna
 • Bättre kunskap om läkemedelshantering
 • Kontinuerlig fortbildning och handledning för personal i demensvårdenoch hemtjänstpersonal

Organisatoriskt

 • Öronmärkta statsbidrag till demensvården
 • Avveckla inte demensboenden, bygg fler!
 • Utöka dagvårdsverksamheten, korttidsboende samt avlösning i hemmet
 • Geriatrisk kompetens med inriktning mot demensvård i varje kommun
 • Fler geriatriker, geriatriska kliniker och vårdplatser inom landstinget
 • Mer pengar till forskning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår