Demensförbundets kravlista för en god demensvård

Som PDF >>

Utredning och behandling

  • Alla med demenssymptom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling

Anhöriga och närstående

  • Ökad kunskap hos beslutsfattare och vårdpersonal om anhörigas situation
  • Utbildning och flexibelt stöd till anhöriga

Vård och omsorg

  • Nationella bestämmelser för god kvalitet och lagstadgad minimibemanning i demensvården
  • Demenssjuka ska inte vårdas tillsammans med icke demenssjuka
  • Vårdplanering med anhöriga skall förtydligas i Socialtjänstlagen
  • Kostnadsfria hjälpmedel och mer information om vilka hjälpmedel som finns
  • Demenssjukas rätt till daglig aktivering och att utevistelse ska lagstadgas

Utbildning

  • Demensutbildning skall ingå i samtliga utbildningar inom vård och omsorg, inklusive läkarprogrammet samt för biståndsbedömarna
  • Bättre kunskap om läkemedelshantering
  • Kontinuerlig fortbildning och handledning för personal i demensvården och hemtjänstpersonal

Organisatoriskt

  • Öronmärkta statsbidrag till demensvården
  • Avveckla inte demensboenden, bygg fler!
  • Utöka dagvårdsverksamheten, korttidsboende samt avlösning i hemmet
  • Geriatrisk kompetens med inriktning mot demensvård i varje kommun
  • Fler geriatriker, geriatriska kliniker och vårdplatser inom landstinget
  • Mer pengar till forskning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår