Lag och rätt

Här redovisas kortfattat några viktiga regler inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Lagtexter som citeras ordagrant återges med kursiv stil. Innehållet är begränsat till sådan information som kan vara av intresse för demenssjuka och deras anhöriga.

Bland viktigare förändringar jämfört med förra upplagan (januari 2006) kan nämnas en ny offentlighets- och sekretesslag och en ny patientdatalag. Socialstyrelsen har tagit över tillsynen av socialtjänsten Länsrätterna har minskat till antalet och har ersatts av förvaltningsrätter. Från 1 januari 2011 upphör Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och ersätts av en ny patientsäkerhetslag.

OBS: Att paragrafer och lagar ändras, tillkommer eller tas bort är vanligt. För att vara säker på att du är uppdaterad på vad som gäller, besök sidan lagen.nu

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår