Behandling av Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom har läkemedel som blockerar nedbrytning av signalsubstansen acetylkolin, ”kolinesterashämmare”, visat sig ge en viss förbättring av kognitiva funktioner. Preparaten ger endast en förbättring av symtombilden, men någon effekt på sjukdomsförloppet har inte kunnat påvisats. Trots detta kallas denna typ av läkemedel i dagligt tal för ”bromsmediciner”.

Läkemedel för behandling av lätt/måttlig Alzheimers sjukdom

På marknaden finns tre preparat; Aricept, Exelon och Reminyl, som inte skiljer sig i sina kliniska effekter. Läkemedlen är registrerade för behandling av lätt/måttlig Alzheimers sjukdom. Allt talar för att preparaten ger en positiv verkan så länge en person har social kontakt med omgivningen.

Effekten av läkemedlen är begränsad och minnesfunktioner påverkas mycket lite. Det som märks tydligast är att ”personen är mer närvarande” och det blir lättare att fungera i en social miljö. Initiativet kan öka och vardagen kan fungera lättare.

Personer som behandlas med kolinesterashämmare får färre beteendesymtom men medicinen kan inte användas för att lindra pågående symtom. Effekten kommer gradvis och studier har påvisat en förbättring efter 3-6 månader. Därför bör en utvärdering göras efter ca 3 månader för att bestämma om behandlingen ska fortsätta.

Läkemedel för behandling av måttlig/svår Alzeihmers sjukdom

Läkemedlet Ebixa har en helt annan verkningsmekanism och är registrerat för måttlig/svår Alzheimers sjukdom. Detta läkemedel kan kombineras med något av läkemedlen Aricept, Reminyl eller Exelon. Ebixa minskar beteendesymtom vid demens och har en effekt som kommer relativt snabbt.

Målgruppen för behandling med Ebixa är patienter med Alzheimers sjukdom som på grund av ökande kognitiv störning sviktar i sina funktioner när demensgraden ökar till måttlig/svår.

Uppdaterad
2014-01-08

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår