Information från Demensföreningen i Mellerud

Demens -en folksjukdom

Demens är ett sjukdomstillstånd som drabbar delar av hjärnans funktioner och ger ett livslångt handikapp.

Det innebär bl.a. att minnet sviker, orienteringsförmågan försämras, talet bryts ner och kommunikationen med andra inte kan upprättshållas.

Den drabbade klarar inte av vardagens sysslor utan hjälp av andra, vilket innebär varierande behov av vård och omsorg som måste utföras av anhöriga, hemtjänst, gruppboende ellerr vård på sjukhus.

Med uttrycket "De anhörigas sjukdom " vill föreningen visa på de stora och tunga ansvar som läggs på de anhöriga. I det ingår att föra den handikappades talan.

 

Föreningen vill :

Verka för att demenssjuka skall ha rätt till ett värdigt liv.

Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning. 

Vara ett forum där man kan få lätta sitt hjärta, få förståelse och tröst.

Informera om demenssjukdomar, vård- och omsorgsformer, forskning och utveckling av vården av demenssjuka.

Att anhöriga skall få rätt information, stöd och avlösning i vården.

Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår