Demensföreningen i Umeå

Demensföreningen i Umeå är ansluten till Demensförbundet (Riksförbundet för Dementas Rättigheter), som är en handikapporganisation med 11 000 medlemmar och 130 lokala föreningar.

Föreningen startades 1982 som den första föreningen i landet. Vi har drygt 250 medlemmar. Vi har c:a 6 medlemsmöten per år. I samband med medlemsmötena kan du låna böcker i vårt lokala bibliotek.


Under AKTUELLT finns mer information från föreningen och fonder.


Som medlem får du:

 • Anhörigboken, som innehåller information och praktiska råd
 • Demensforum, Demensförbundets tidskrift, 4 nr/år
 • Leva med demens, en broschyr framtagen av anhörigföreningen
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Studiecirklar, vi erbjuder anhörigcirklar, vattengymnastik, qi-gong
 • Föreläsningar, i aktuellt ämne minst 4 ggr/år
 • Rekreation, senaste åren har vi erbjudit medlemmar SPA-behandling
 • Vattengymnastik, med ledare varje måndag 17:00 - 18:00, i 34-gradigt vatten på Hemgården
 • Boklån, från vårt bibliotek.

Demensföreningen arbetar med att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • vi har nu tre anhöriggrupper, två för äldre anhöriga och en för yngre (under 65 år) samt en grupp för barn till unga demenssjuka
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • bidra till utbildning för både anhöriga och personal
 • arbeta med att få igång aktiviteter på särskilda boenden t.ex. musik och målning
 • stödja forskning genom Stiftelsen Norrländska Demensfonden
 • informera och påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
 • samverka med kommuner, landsting och andra organisationer

Hur blir man medlem?
Genom att betala in 200:- på bankgiro 5500-4527 blir du medlem hos oss, men glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen när du betalar via bankgiro eller via nätet.

Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Demensföreningens styrelse 2014:

Ordförande:
Ewa Miller, 070-6220344
                     090-31429
E-post: ewa.maria.miller@gmail.com 

Vice ordförande:

Irene Sixtensson 070-27 80 240

 

Kassör: 
Agneta Strömgren, 0930-700 91

Sekreterare: 
Charlotte Idahl, 090-13 44 31  

 

Ledamöter:
Susanne Sparby,                 090-14 43 40
Ulla Renberg,                        090-13 80 58   
Eva Marie Thorstensson,     090-571 30 

       
Revisorer:
Gunnar Andersson


Suppleant:
Kjell-Ola Johansson

Demensföreningen administrerar Stiftelsen Demensfonden i Västerbotten postgiro 39 48 48-6

Fondens ändamål är:

 • att främja forskningen om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
 • att främja forskning om anhörigas situation
 • att erbjuda möjlighet till stöd och rekreation åt dem, som drabbas av demens och till anhörigvårdare
 • att verka för utveckling av vård och behandling

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår