Storumans Demensförening

Storumans Demensförening bildades år 2005 med syfte att stödja demenssjuka 
och deras anhöriga. Vi är en lokalförening i Demensförbundet, Stockholm

Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver
ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

• Varför?
• Vad skall jag göra?
• Hur skall det bli?
• Var skall jag vända mig?


FÖRENINGEN VERKAR FÖR ATT: 

• Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser. 
• Stödja de närstående genom olika insatser.    
• Samverka med kommunen, landstinget och andra organisationer. 
• Anhörigträffar – Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med och lyssna på inbjudna föreläsare.

POSTADRESS:

Storumans Demensförening 
Louise Johansson 
Skarvsjöby 202 
923 98 Storuman

KONTAKTPERSONER:

Ordförande 
Louise Johansson 
Mobil 073-077 98 96
louise.johansson@it4unet.se

Sekreterare 
Doris Säfvenberg
Tel. 0951-106 79  Mobil 070-600 58 72                                                                                                                                                                           dorissafvenberg@yahoo.se                                                                                                                                                                          

Kassör                                                                                                                                                                                                                              Göran Grubbström                                                                                                                                                                                                            073-050 48 48                                                                                                                                                                                                                  g.grubbström@gmail.com

 

Som medlem i föreningen får du:

• Tidningen Demensforum 4 nr/år.
• Anhörigboken 
• Föreläsningar 
• Råd och stöd 
• Tillgång till juridisk expertis genom Rättighetsfonden.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Vårt bankgirokonto: 573-8133

Du är varmt välkommen som medlem i Storumans Demensförening i Storumans kommun

Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår