Demensföreningen i Robertsfors

Demensföreningen i Robertsfors finns även på Facebook

Ordförande - Camilla Lindberg Sundqvist 070-303 71 95  millans73@gmail.com
Vice ordförande - Ann-Christin Johansson 070-510 31 18
Sekreterare - Marie Viberg 0934-310 60   mvg@robertsfors.se
Kassör - Gerhard Johansson 070-331 17 28   fvgjn@robertsfors.se
Ledamot - Bengt-Olov Lundberg 070-635 27 07

Bli medlem

För att bli medlem betala in på BankGiro 5121-1191 samt uppge namn och adress.
Medlemsavgift Enskild medlem 100 kr /år och Familj 150:-/år
Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr/år 
  • Anhörigboken - med information och praktiska råd 
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation. 
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Information och inbjudningar till föreningens aktiviteter.

Att vara medlem är ett sätt att stödja demenssjuka och deras anhöriga här och nu. Ju fler medlemmar vi är desto större inflytande, påverkansmöjligheter har vi på tjänstemän och politiker för att få en bättre demensomsorg. Studier visar på att vi om 10-20 år kommer att ha betydligt fler äldre som kommer att behöva vård. Så det är NU vi måste rusta för framtida behov.

Gåvor mottages tacksamt.

Vår lokal är hos Studieförbundet Vuxenskolan Storgatan 9 i Robertsfors. 
Där finns sammanträdesrum och föreningens eget Referens bibliotek med böcker och filmer att låna gratis.

Nyhet Anhöriga till dementa under 65 år

Kontakta Kjell Holmlund mobil 070-217 90 07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår