Demensföreningen i Sollentuna

Om föreningen

Demensföreningen i Sollentuna bildades i maj 1999 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Den utgör en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Demensföreningen i Sollentuna arbetar för att på ett lokalt plan komplettera läns- och riksförbundet.

E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

232 medlemmar 2016 varav 48 familjemedlemmar
Styrelsen 2017 består av:
Lennart Klerdal, Ordförande
Kerstin Edlund, Vice ordförande
Inger Gustafsson, Kassör
Max Matti
Gunvor Ek
Doris Lundbäck
Suppleanter:
Maj-Britt Ställvik
Vakant

 

 

Viktiga datum


Cafékvällar


4 september

Cafékväll på Frivilligcentralen, Turebergs Allé 16 kl 18:00
. Lennart Klerdal berättar om Svenska Ostindiska Compagniet. Anmälan till Natalie Alrenius. Natalie.alrenius@sollentuna.se eller på 08-579 219 38.

23 oktober
Lena Wenzel pratar på ett förtröstansfullt sätt om den långa resan mot livets slut.

Utflykter

25 september
Utflykt till Livrustkammaren där vi tittar på kungliga vagnar. Samling
klockan 9.00. Beräknad återkomst klockan 12 varefter de som vill äter gemensam
lunch.

30 oktober
Utflykt till Nobelmuseet. Temat är ännu inte bestämt. Samling klockan
13.00. Beräknad återkomst klockan 16. Kanske dricker vi gemensamt
eftermiddagskaffe.

Föreläsningar

  13 september
Lars Björklund, kaplan och själavårdare
föreläser om Modet att ingenting göra när orden inte räcker till. Klockan 18.00 i Kommunhuset plan 13.

25 oktober
Lena Dahlberg, docent och forskare i
socialt arbete föreläser om Ensamhet bland äldre. Klockan 18.00 i Kommunhuset plan 13.

21 november    
Mats Halldin
, leg. läkare föreläser om Livsstil på recept.
Under anhörigveckan (vecka 40, 2-8 oktober) kommer anhörigstödet att erbjuda flera aktiviteter. Håll ögonen öppna för annonser i lokalpressen. Klockan 18.00 Frivilligcentralen, Turebergs Allé 16. Föranmälan.


Viktiga uppgifter för föreningen är bland annat att:

 • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från kommunen m. fl.
 • Vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med.
 • Påverka kommunen, landstinget och deras vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida information om demenssjukdomar och dess konsekvenser.
 • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.

Vi samarbetar även med Demensföreningen i Stockholm som arbetar länsövergripande. De anordnar bl. a. föreläsningar som handlar om demens.

Telefonrådgivning måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00, tel 08-658 61 11

Samtalsträffar
Ett mycket viktigt arbete för föreningen är att skapa lokala samtalsträffar i vilka medlemmarna ges möjlighet till information om sjukdomen och dess konsekvenser.

När en person får en demenssjukdom påverkas livssituationen för hela familjen och det finns då ofta ett behov av att få prata om den uppkomna situationen samt att få ta del av andras erfarenheter.

Individuella samtal
Utöver samtalsträffarna erbjuder föreningen bl. a. möjlighet till ett individuellt samtal för i första hand personer med nyligen diagnosticerad demenssjukdom och deras anhöriga.

Vill du bli medlem?
Betala då in medlemsavgiften, som är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj, till Demensföreningen i Sollentunas postgirokonto 44 77 64-2. Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Allt detta för bara 100 kr per år

Postadress
Demensföreningen i Sollentuna
Malmvägen 14A, 5 tr
191 60  SOLLENTUNA
Tel: 08-96 89 65
E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

Postgiro: 44 77 64-2

Välkommen att bli medlem i Demensföreningen i Sollentuna!

 
Senast ändrad 2017-08-15

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår