Demensföreningen i Sollentuna

Demensföreningen i Sollentuna är en lokalförening i Demensförbundet. Förbundet,
liksom vår lokalförening, har som syfte att förbättra förhållandena för personer med
demenssjukdom och för deras anhöriga samt bevaka dessa gruppers rättigheter i samhället.
Demensförbundet jobbar med de stora övergripande frågorna på riksnivå och stödjer oss
lokalföreningar med informationsmaterial, seminarier och medlemstidningen som skickas till alla medlemmar.

Demensföreningen i Sollentuna har ca 225 medlemmar. Inom styrelsen har alla egen erfarenhet av att
vara anhörig till en person med demenssjukdom eller har arbetat i ett yrke med anknytning till demens.
Vi arbetar helt ideellt. Finansiering av verksamheten sker genom medlemsavgifter, genom förenings-
och aktivitetsbidrag från Sollentuna Kommun och genom individuella gåvor.

Medlemsavgiften för 2019 är 150 kronor, 75 kronor för familjemedlem och betalas till Bankgiro 5253-4807.

Närmaste aktivitet:

Utflykt

Söndagen den 15 september klockan 12.50, samling vid Rotebro station,
östra sidan av spåret

Vi kommer att göra en rundtur med veteranbuss i kommuen. Genom vår medlem Magnus Cedegrens förmedling
har vi fått denna möjlighet. Magnus kommer också att guida oss.
Obligatorisk anmälan till natalie.alrenius@sollentuna.se eller på telefon 08 579 219 38

 

Läs mer om kommande aktiviteter här.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande områden:

Anhöriggrupper.
Samtalsgrupper som träffas var 4:e vecka. Alla får berätta om sin egen situation
och om sin demenssjuka anhöriga, problem som uppstått och även glädjeämnen i tillvaron.
Ledare för grupperna är en person från föreningens styrelse.
Kommunens demenssamordnare deltar i mötena och kan ge goda råd precis som de andra gruppdeltagarna.

Cafékvällar. 
Ett par gånger per termin inbjuder vi till cafékväll. Oftast har vi ett föredrag eller någon underhållning.
Vi blandar teman, ibland med demensanknytning, ibland något helt annat. Kaffe med dopp ingår alltid.
Cafékvällarna är ett tillfälle att träffa och prata med andra som lever i liknande situationer.
Stämningen på cafékvällarna är ofta hög.

Medlemsträffar.
Ett par gånger på sommaren när man kan tycka att livet är ensamt träffas vi och äter pizza
tillsammans under enkla former. Avsikten är mest att träffas och ha trevligt. I december bjuder vi medlemmarna
på jullunch.

Utflykter. 
Oftast
 hyr vi en minibuss och åker till ett museum som har speciella visningar för personer
med mild demenssjukdom. En anhörig är välkommen att följa med.

- Bibliotek. 
Vi har ett bibliotek med ca 150 titlar. Alla böcker har någon koppling till demenssjukdom.
Det finns romaner, dikter, rapporter och avhandlingar. Demensförbundets skrifter finns i vårt bibliotek.
Utlåning sker till medlemmarna.

- Föreläsningar.
Vi är ofta medarrangör till föreläsningar som anordnas av demenssamordnaren och/eller
anhörigkonsulenten i Sollentuna kommun. Temat är ofta bredare än enbart demensfrågor.

- Information. 
Som medlem får man tidningen Demensforum som ges ut av Demensförbundet.
Ca 4 gånger per år distribuerar vår förening via e-post eller brev vår medlemsinformation som
upptar vårt program den närmaste tiden.
Som ny medlem får man ett välkomstpaket med bland annat Demensförbundets bok Anhörigboken.

Övriga aktiviteter.
Vi besöker regelbundet alla demensboenden i Sollentuna och ibland även boenden utanför kommunen.

Vi protokollför våra möten så vi anser att vi har en god kunskap om de demensboenden som finns i kommunen.
Vi samarbetar på ett utmärkt sätt med kommunens demenssamordnare och gör ofta aktiviteter tillsammans.
Föreningen deltar i kommunens äldreråd och ett par av dess arbetsgrupper.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår