Demensföreningen i Sollentuna

E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

211 medlemmar 2015 varav 44 familjemedlemmar

Styrelsen 2016 består av:
Kerstin Edlund, Ordförande
Inger Gustafsson, Kassör
Lennart Klerdal, Vice ordförande
Max Matti, Vice kassör
Eva Carlsson, Sekreterare
Gunvor Ek, Vice sekreterare
Suppleanter:
Maj-Britt Ställvik
Doris Lundbäck

Viktiga datum

Torsdag den 8 december 2016 kl 13.00 - Jullunch i Vaxmora, Porsvägen 178

Välkommen till Demensföreningens årliga jullunch. I år är inte församlingshusets matsal möjlig att hyra, så vi äter därför jullunchen i Vaxmoras kvarterslokal på Porsvägen 178, med ingång i det övre våningsplanet. 

Anmälan måste ske senast den 30 november till Natalie Alrenius,
e-post: natalie.alrenius@sollentuna.se eller telefon 08-579 219 38.
OBS! Begränsat antal platser.

Så här kommer man till kvarterslokalen i Vaxmora:

Per buss:
Åk buss 527 från Sollentuna centrum till hållplatsen Vaxmora. Lämplig buss avgår Sollentuna C, hållplatsläge B, kl 12.22 och 12.38.
Resan tar drygt tio minuter. Kvarterslokalen ligger alldeles vid busshållplatsen. Det är en röd byggnad framför bussen. Ingång på baksidan i översta våningen. Återresa kan ske med buss som avgår ca var15:e minut mot Sollentuna.

Med färdtjänst eller egen bil:
Adressen är Porsvägen 178. Parkering finns vid busshållplatsen och varsomhelst på de gemensamma parkeringsplatserna i bostadsområdet. Ingång på bortre gaveln i översta våningen.


VÄLKOMNA!


 

Verksamhetsberättelse_2015

Verksamhetsplan_2016


Demensföreningen i Sollentuna bildades i maj 1999 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Den utgör en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Demensföreningen i Sollentuna arbetar för att på ett lokalt plan komplettera läns- och riksförbundet.

Viktiga uppgifter för föreningen är bland annat att:

 • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från kommunen m. fl.
 • Vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med.
 • Påverka kommunen, landstinget och deras vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida information om demenssjukdomar och dess konsekvenser.
 • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.

Vi samarbetar även med Demensföreningen i Stockholm som arbetar länsövergripande. De anordnar bl. a. föreläsningar som handlar om demens.

Telefonrådgivning måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00, tel 08-658 61 11

Samtalsträffar
Ett mycket viktigt arbete för föreningen är att skapa lokala samtalsträffar i vilka medlemmarna ges möjlighet till information om sjukdomen och dess konsekvenser.

När en person får en demenssjukdom påverkas livssituationen för hela familjen och det finns då ofta ett behov av att få prata om den uppkomna situationen samt att få ta del av andras erfarenheter.

Individuella samtal
Utöver samtalsträffarna erbjuder föreningen bl. a. möjlighet till ett individuellt samtal för i första hand personer med nyligen diagnosticerad demenssjukdom och deras anhöriga.

Vill du bli medlem?
Betala då in medlemsavgiften, som är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj, till Demensföreningen i Sollentunas postgirokonto 44 77 64-2. Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Allt detta för bara 100 kr per år

Postadress
Demensföreningen i Sollentuna
Malmvägen 14A, 5 tr
191 60  SOLLENTUNA
Tel: 08-96 89 65

Kontaktperson
Eva Carlsson, Sekreterare
Tel: 08-35 12 73
Mob: 0731-42 68 85
E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

Postgiro: 44 77 64-2

Välkommen att bli medlem i Demensföreningen i Sollentuna!

Webmaster - Eva Carlsson
eva.carlsson@zeta.telenordia.se
Senast ändrad 2016-11-09

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår