Demensföreningen i Sollentuna

Om föreningen

Demensföreningen i Sollentuna bildades i maj 1999 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Den utgör en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Demensföreningen i Sollentuna arbetar för att på ett lokalt plan komplettera läns- och riksförbundet.

E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

Närmaste aktivitet:

Kulturdag för dig med demenssjukdom

En kulturdag för dig som har en demenssjukdom och bor hemma. TIllsammans med dina anhöriga är du välkommen till en eftermiddag i kulturens tecken.

Fredagen den 17 november kl 13.00-17.15, Kulturhuset, plan 3. Fri entré.

Läs mer om höstens kommande aktiviteter här.

Viktiga uppgifter för föreningen är bland annat att:

 • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från kommunen m. fl.
 • Vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med.
 • Påverka kommunen, landstinget och deras vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida information om demenssjukdomar och dess konsekvenser.
 • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.

Vi samarbetar även med Demensföreningen i Stockholm som arbetar länsövergripande. De anordnar bl. a. föreläsningar som handlar om demens.

Telefonrådgivning måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00, tel 08-658 61 11

Samtalsträffar
Ett mycket viktigt arbete för föreningen är att skapa lokala samtalsträffar i vilka medlemmarna ges möjlighet till information om sjukdomen och dess konsekvenser.

När en person får en demenssjukdom påverkas livssituationen för hela familjen och det finns då ofta ett behov av att få prata om den uppkomna situationen samt att få ta del av andras erfarenheter.

Vill du bli medlem?
Betala då in medlemsavgiften, som är 150 kr för enskild medlem och 225 kr för familj, till Demensföreningen i Sollentunas postgirokonto 44 77 64-2. Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Allt detta för bara 150 kr per år


Styrelsen 2017 består av:
Lennart Klerdal, Ordförande
Kerstin Edlund, Vice ordförande
Inger Gustafsson, Kassör
Max Matti, Ledamot
Gunvor Ek, Ledamot
Doris Lundbäck, Ledamot
Maj-Britt Ställvik, Suppleant
Natalie Alrenius, Adjungerad ledamot
Veronica Ågren, Adjungerad ledamot

2016 hade föreningen 232 medlemmar, varav 48 familjemedlemmar.

 

Postadress
Demensföreningen i Sollentuna
Malmvägen 14A, 5 tr
191 60  SOLLENTUNA
Tel: 08-96 89 65
E-post: demensforeningen.sollentuna@outlook.com

Postgiro: 44 77 64-2

Välkommen att bli medlem i Demensföreningen i Sollentuna!

 
Senast ändrad 2017-08-15

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår