Botkyrka Demensförening

Föreningen bildades 2011. Vi har idag ca 70 medlemmar, varav flera i grannkommunen Salem.

Vi har vår "bas" hos Studieförbundet Vuxenskolan på Falkvägen 42 i Tumba.

E-postbotkyrka.demens@comhem.se 

Plusgiro: 59 72 65-8


Styrelsen

Ordförande

Monica Andersson, Alby

Kassör

Barbro Svanström, Eskilstuna

Mobil 076-3455295

Sekreterare

Johanna Hammarström, Vårsta

Ledamot

Barbro Nordwall, Östertälje

Ingemar Karlsson, Tumba

 

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem och sedan 50 kr per person i samma familj (samma adress). Föreningens plusgirokonto är

59 72 65-8, ring gärna kassören om du behöver inbetalningskort. Obs! Glöm inte att uppge namn och adress när du betalar via Internet.

Som medlem får man Anhörigboken och 4 nr/år av tidningen Demensforum. 

Årsmötet hölls den 15 mars och då valdes en ny styrelse (se ovan)

Medlemmarna bjöds på lunch och efter mötet berättade Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden om Botkyrkas äldreomsorg och kommande planer. Medlemmarna fick sedan tillfälle att ställa frågor och ta en kopp kaffe.

Bli läsombud!

Projektet Läskraft är avslutat men vi håller kontakt med biblioteken i Botkyrka och kommunens anhörigstöd för att underlätta för uppmuntra läsombuden och engagera nya. Erfarenheterna visar att högläsning för demenssjuka ger många positiva effekter. Läsombud får utbildning och tips om bra litteratur. Intresserad? Kontakta barbro.nordwall@telia.com.

Högläsning är en enkel, opretentiös och uppskattad aktivitet för personer med demenssjukdom. Förutom tillfället till samtal, samvaro och stimulans skapar lässtunderna även glädje, harmoni och ro. Det är lättare än man tror och roligare än väntat.  Mycket stimulerande för både de demenssjuka och den som läser! 

Torsdagscaféerna i Centrumkyrkan för demenssjuka och anhöriga fortsätter under vårterminen. Klicka på länken för att se datum och teman. 

Anhörigstöd och aktiviteter 2018 i Botkyrka kommun

Drop in-utbildning: startar i april

Kontakt: Janina Stenlund tel. 070-8861522
Janina.stenlund@botkyrka.se eller anhorigstod.vof@botkyrka.se

Anhörigträffarträffa andra i liknande situation

Plats: Tumba, Gröndalsvägen 12A, Orren, lokal ännu inte klar
Tider: kl. 15.00–17.00 första tisdagen i varje månad

Kontakt: Ingemar Karlsson, tel. 070-4000943 eller e-post botkyrka.demens@comhem.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår