Nyköping/Oxelösunds demensförening informerar om

 • Verksamheten

1986 startades föreningen.
Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
 • Påverka beslutsfattare genom kommunala handikapprådet (KAR)
 • Stödja de närstående genom olika insatser

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 0485-37575

Medlemsavgiften är 200 kr per år
Bankgiro 186-3646

Nyköping/Oxelösunds Demensförening 
Kungsgatan 25
611 32 Nyköping
0155-21 10 94
epost:  nyoxdemensforening@gmail.com
Följ oss gärna på Facebook
demensföreningen i Nyköping Oxelösund

Kallelse till Årsmöte!

Nyköping-Oxelösunds Demensförening kallar medlemmar och övriga intresserade till Årsmöte.

Tisdagen den 14 mars2017 kl. 18.30

Obs! Plats Handikapp alliansen Repslagaregatan 43  61132 Nyköping

Dagordning, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse ochvalberedningens förslag finns utlagt vid mötet.

Önskas handlingar före mötet?

Ring : 0155-211094 eller E-post nyoxdemensforening@gmail.com

Motioner lämnas eller skickas senast 2 veckor innan till

Kungsgatan 25 Nyköping se adress ovan!

På programmet:

-         Sedvanliga årsmötes förhandlingar

-         Glade Glenn har musikfrågesport

-         Lotteri

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta

Hjärtligt Välkomna

Margareta Svensson ordförande

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Program våren 2017

1/3 kl. 14.00 Kungsgatan 25

Demenssjuksköterska Gunilla Carlsson kommer och informerar om sitt arbete i kommunen.

14/3 Kl. 18.30 Föreningens Årsmöte  Handikapp alliansen Repslagaregatan 43 separat kallelse.

20/3 kl. 18.30 Demensdag på koordinaten Oxelösund

Föreläsare: sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov

29/3 kl.14.00 Kungsgatan 25

 Information om Nya avgifter inom Landstinget

Handläggare Marie-Louise Sundström.

12/4 kl. 18.30 Kungsgatan 25 

Bemötande och förhållningsätt till personer med demenssjukdom  sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov

26/4 kl. 14.00 Kungsgatan 25  

Informationsträff om Minnesmottagningen.

Läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut besöker oss och berättar.

   

Möjlighet att ställa frågor.

   

10/5 kl.18.30 Kungsgatan 25  Arbetsterapeut Maragreta Roos besöker oss och visa kognitiva hjälpmedel.

24/5 Resa med Engstrandsbuss . särskild inbjudan kommer

14/6 kl. 14.00 handikappalliansen . Genomgång av Socialstyrelsens NationellaRiktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Hans-Inge Lindeskov

 

*****************************************************************************************************************

 

Hur kan du hjälpa till?

Sätt gärna in ett bidrag till bankgiro 186-3646

Eller gå med i vår förening!

Alla är välkomna !

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår