Välkommen till Vellinge Demensförening  Gilla på Facebook!

Vellinge demensförening bildades 2009 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga.  Det är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på loka nivå.

Föreningen har i dagsläget ca 90 medlemmar.

Föreningen vill:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
  • Informera politiker och tjänstemän
  • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Vi har minst 4 föreläsningar per/ år i utbildningssyfte som riktar sig främst till anhöriga men också personal inom vård och omsorg och andra intresserade. Vi bjuder in medlemmarna till gemensamma aktiviteter för att umgås och ha trevligt tillsammans. Styrelsen bistår enskilda medlemmar med råd och stöd och kan också delta vid möten med tjänstemän och personal. Föreningen samverkar med kommunen och andra aktörer i frågor som gäller byggnation, vårdentreprenader, samverkansrutiner, bemanning,och anhöriggrupper.

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 nummer per år samt anhörigboken.

Under aktuellt kan du läsa mer om våra aktiviteter

Har du funderingar, vill tala med någon eller bli medlem, hör av dig till någon i styrelsen.

- Ordförande, Kristina Sandström 040470921, 0761423223
e-post: ks.bw@telia.com

- Sekreterare, Leif Lundqvist, 040422680, 0790105431

- Kassör Eva Schmiedtke 0703697168 e-post eva@schmiedtke.se

- Malin Schmiedtke 040466531, 0768515572

- Pia Larsson  0739401925  e-post: pia.ac.larsson@gmail.com

Du kan också sätta in medlemsavgiften 120 kr / person eller 180 kr för 2 personer med samma adress.

- Bankgiro 429-7818

Glöm inte att ange namn och adress så tar vi kontakt.Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår