Demensföreningen Hässleholm

Demensföreningen Hässleholm har f n 197 medlemmar. Den bildades i maj 1990. Vi är en stor anhörigorganisation som är ansluten till Demensförbundet centralt. Demensföreningen är med i Hässleholm kommuns handikapp- resp anhörigråd.*
 

Som medlem i Demensföreningen Hässleholm får du:

- Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr per år

- Anhörigboken med information och praktiska råd

- Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation

- Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation


Demensföreningens mål är att

- stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga

- sprida kunskap om demenssjukdomar bl a genom att arrangera intressanta föreläsningar av varierande slag

- informera och påverka politiker och beslutsfattare

- samverka mellan kommun, region samt andra myndigheter och organisationer

 
Vi anser att det behövs

- mer kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.

- mer information till allmänheten

- mer utbildningsresurser så att alla med misstänkt demens tidigt får rätt diagnos och behandling

- mer kompetent och tillräcklig personal i demensvården

 
Vi vill arbeta för

- att uppsökande verksamhet förstärkes

- utveckling och ökat anhörigstöd

- ökning och utveckling av boende för demenssjuka som inte kan bo hemma


Vill Du ha mer information
 

om föreningen är Du välkommen att ringa oss eller göra ett besök på Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm

- Ordförande Lisen Ekdahl 0451 – 26 70 20 eller 810 80

Vi har tystnadsplikt!

 
Vill Du bli medlem?

- Sätt in årsavgiften 160kr på bankgiro 408-9454, glöm inte ange namn och adress

- Om Du vill stödja oss med en gåva står samma bankgiro till förfogande

 Vi ordnar anhörigcirklar och träffar för allmänheten!


Demensföreningen Hässleholm
Tingshusgatan 2
281 31 Hässleholm

Lisen Ekdahl ordförande

0451 – 26 70 20 arb, 810 80 bostad

lisen.ekdahl@comhem.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår