Varmt välkommen till Ölands Demensförening


INFORMATION

Ölands Demensförening firar i år, 2014, tjugoårsjubileum. Föreningen bildades 1994 med namnet Borgholms Demensförening. 2014 ombildades föreningen och då ändrades namnet till Ölands Demensförening. Vi vill att alla på hela Öland skall känna sig välkomna till vår förening. Vill du bli medlem i Ölands Demensförening så ringer du Gunvor Persson som är föreningens medlemskontakt 0703-8088 16 eller Karin Fredriksson ordförande 0735-871802. Idag har vi drygt 80 medlemmar och hoppas vi ska bli många fler. Runt om i landet finns över 120 lokala föreningar med över 11.000 medlemmar. Det finns idag cirka 160.000 kända sjukdomsfall i landet vilket gör demens till en av vår tids största sjukdomar.


FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. Föreningen arbetar lokalt med information och stödåtgärder för människor som drabbats av demens, är anhörig eller arbetar inom demensvården. I Ölands Demensförening kan du som medlem få hjälp och stöd. Du träffar andra som är i en liknande situation, som förstår och som du kan prata och skratta tillsammans med.

ALZHEIMERS OCH ÖVRIGA DEMENSSJUKDOMAR

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minne och tankeförmåga. Det är ett handikapp som skapar behov av stöd och hjälp samt innebär lidande för den drabbade och anhöriga/närstående. Antalet demenssjukdomar ökar starkt och demens klassas idag som en folksjukdom.

VAD GÖR FÖRENINGEN FÖR ATT ÖKA KUNSKAPERNA OM DEMENS?

Deltar i debatter

Anordnar föreläsningar

Påverkar beslutsfattare

Distribuerar Förbundets tidning Demensforum till våra medlemmar

Medlemskap

Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med ditt medlemskap. Glöm ej att skriva namn och adress på inbetalningen.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor som oavkortat går tillbaka till verksamheten inom demensvården.

PG 6200556-6

Som medlem betalar du endast 150 kronor eller familj 200 kronor/och du får

Tidningen DEMENSFORUM fyra nummer/år - Anhörigboken - Mötesverksamhet - Föreläsningar - Erfarenhetsutbyte och stöd - Tillgång till Rättighetsfonden

 

STYRELSEN

Ordförande - Karin Fredriksson

0735-871802

E-post: karin.fredriksson.oland@telia.com

 

Vice ordförande - Gun Säve

0485-27029

E-post: gun.save@borgholm.se

 

Sekreterare - Gunvor Persson

0703-808816

E-post: gunvorspost@telia.com

 

Kassör - Jan Engelholm

0708-439331

E-post: jengelholm@hotmail.com

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår