Föreningen Dementia
Gotlands Demensförening

DEMENTIAS STYRELSE

Ordförande:
Karolina Jakobsson                      
Buntmakargatan 29  
621 53 VISBY
Mobil: 073-0595352
E-post:
 lina.jakobsson@hotmail.com

Kassör:
Anna Wid
Halsjärnsgatan 6 
621 47 VISBY 
Mobil:070-649 49 05 
E-post: Anna.wid@telia.com

Jane Hultgren- Ek
Trappgatan 13
621 56 Visby
Tel: 0498 - 21 82 20
Mobil: 070-521 82 22

Barbro Mårtensson
Halla Tomte 163
622 52 Romakloster
Mobil: 076 - 801 05 39
E-post: 43mrtensson@telia.com

Inga-Lena Söderlund
Hejdeby Suderbys 250
621 76 Visby
Mobil: 073 - 143 28 45
E-post: ingalena1@hotmail.com

Bibbi Ahlstäde
Trädgårdsgatan 435
621 54 Visby
Mobil: 076- 876 05 19
E-post: bibbialstede@hotmail.com

Margareta Zetterström
Blåsippsvägen 9                                                                                                                                                                                                        
621 50 Visby                                                                                                                                                                                                          
Mobil: 070- 447 93 33                                                                                                                                                                                         
E-post: mzmargaretazetterstrom@gmail.com  
 

Vi arbetar för

  • Mera kunskap om demens inom vård och omsorg
  • Mera information till allmänheten
  • Utökade utredningsresurser så att alla med misstänkt demens
  • kan få riktig diagnos och behandling
  • Bättre stöd och avlösning för anhöriga
  • Kompetent och tillräcklig personal
  • Ökning och utveckling av gruppboende
  • Rättskydd för demenssjuka

Bli medlem för bara 150:- /år

Du får Demensforum 4ggr/år
Anhörigbok och aktuell information.

Föreningens Pg-nummer: 64 87 31-8

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår