Hofors Demensförening

Hösten 1992 startade anhöriga till demenshandikappade i Hofors denna förening. Föreningen hade första årsmötet den 24 mars 1993.

Demensförbundet bevakar de demenshandikappades rätt och ställer krav på det centrala planet. Vi sköter denna bevakning lokalt. Förbundet och föreningen tillvaratar även de anhörigas intressen.

Demens orsakas av sjukdom eller skada på hjärnan, som leder till svåra handikapp. Närminnet försvinner, man får svårt att orientera sig i tid och rum, och man får allt större svårigheter att klara det dagliga livet. Det gäller att ta vara på det friska.

Det är svårt att vara anhörig. Vi vet och har många gånger i vår ensamhet, då vi känt ängslan och oro, önskat att vi haft någon att tala med - en anhörig med erfarenhet av de problem som vi ställts inför. Som kanske kunnat ge svar på våra frågor:

  • Varför?
  • Vad skall jag göra?
  • Hur skall det bli?
  • Var skall jag vända mig?

Vi är inga experter men vår målsättning är: Ge varandra stöd.
Vi startar studiecirklar om intresse finns.
Vi skall även i samverkan med personalen inom vård och omsorg bidra till att skapa trygghet i tillvaron för de demenshandikappade och deras anhöriga.

Som medlem i föreningen får du:

  • Anhörigstöd enskilt eller i grupp.
  • Anhörigbok med information och praktiska råd från Demensförbundet.
  • Tidningen Demensforum (4 nr per år).
  • Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
  • Kunskap om demens.
  • Vi anordnar medlemsmöten/anhörigträffar.

Medlemsavgiften är 130 kr per år och för medlem, som bor på samma adress som fullbetalande medlem, 65 kr. Vårt Bankgiro är 5230-8103.
             

Anna-Karin Lindström, ordförande, tel  070-2546676
Janett Lind, kassör, tel  40590, 070-6920402
Helena Fernström, v.ordförande, tel  20550, 070-6860224
Eva Henning, sekreterare, tel 28230, 073-8300634
Lena Elfsberg, tel  070-5635542
Ann-Charlotte Wirén, 070-4686614
MajInger Nielsen, tel 21012, 076-1305900
Gun Lilja    tel.073-6647110

Maine Brännström    tel.076-8207550

Anneli Pettersson  te.070-6394941

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår