Välkommen till Gävle Demensförening Gilla på Facebook!


Medlemskap  

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år

 • Anhörigboken

 • Mötesverksamhet  

 • Föreläsningar

 • Tillgång till rättighetsfonden

Du blir medlem genom att betala 175: - (familjemedlem 50: -) på Plusgiro 698786-1 
(OBS! Glöm ej namn och adress på inbetalningskortet. Om du betalar på nätet så syns det automatiskt.)

 

Styrelsen 2019

Ordförande: Agneta Brinne
Kassör: Karin Andersson
Ledamöter:
Maud Axelsson
Åsa Holmgren
Birgitta Andersson

Lena Öberg
Håkan Berglin
Suppleanter:
Inger Sandin Angelöf
Birgitta Andersson

 

Föreläsning om demenssjukdomar 24/9

Välkommen till en föreläsning om demens. Silviasjuksöterska Petra Tegman och Silviasyster Eva Jönsson föreläser.                                           Lär dig mer om olika demenssjukdomar, symtom och utveckling. Finns det behandling? Det viktiga bemötandet.                                               Vilken hjälp finns att få för den som är sjuk och för anhöriga samt andra närstående?  

                                                                                                                                                                                                                                   Dag: tisdag 24/9                                                                                                                                                                                                         Tid: 12.00-15.00                                                                                                                                                                                                       Plats: Söders Källa, Gävle 

Föreläsningen är kostnadsfri.                                                                                                                                                                                      Om du vill ha fika anmäler du detta till Anhörigcenter i Gävle tel. 026 172 323

 

 

 

Intressant information från Demenscentrum om demens när det gäller symtom, orsaker, diagnoser och behandling. Klicka på länken nedan.

http://www.demenscentrum.se/

Sammanställning av rapport från projektet Musik som Brobyggare

2017_Sammanfattning_delrapport_musik_som.pdf


Levnadsberättelse                                 

Nu finns också den här versionen av levnadsberättelse. Den ena skriver du ut och fyller i med penna. Den andra fyller du i direkt i datorn. 

Här fyller du i direkt i datorn  levnadsberattelse_fylla_i.pdf

Här skriver du ut och fyller i med penna    Levnadsberattelse_1.1_utskrift.doc

 

Lokalt manifest för god demensvård

Föreningen har sammanställt ett lokalt manifest för god demensvård i Gävle med riktlinjer/krav på vad som behövs för en god demensvård här i Gävle. Hör av dig och tyck till om det är något du saknar eller om du har idéer och/eller vill engagerar dig i hur vi kan driva dessa frågor!

SLUTVERSIONGavle_Demensforenings_fordjupande_manifest_2015.pdf 
SLUTVERSION5vikitgaste.pdf 


 


Boenderåd

Klicka på länken nedan för att läsa om föreningens boenderåd. Där finns också kontaktuppgifter till dig som skulle vilja delta i boenderådets arbete.

http://www.demensforbundet.se/Gavle_Demensforenings_Boenderad.pdf


Boenderådets arbets-och handlingsplan 

 Följande frågar arbetar Demensföreningen aktivt med:

 • Hantering av klagomål 
 • Uppföljning av klagomål 
 • Personal
 • Mat 
 • Aktiviteter 
 • Rehabilitering
 • Samverkan med andra organisationer 

 

Broschyren Tala om vad du tycker är din kontakt med Gävle Omvårdnad när du vill framföra dina synpunkter.

omvardnad_tala_om_vad_du_tycker_2016.pdf

 • Skriv själv blanketten 
 • Ta hjälp av Anhörigcenter 
 • Ta hjälp av Boenderådet 

tala_om_vad_du_tycker.pdf

 

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att informera om det nya regelverket och därför skriver vi nu till er för att berätta om vad som händer vid årsskiftet. Läs mer här!

 

Vårt projekt "Musik som brobyggare"

 

"Musik som brobyggare" är ett treårigt projekt där vi genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg och i samarbete med Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle utforskar en bättre kommunikation med och kring personer med demens med hjälp av musik som verktyg. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets huvudsakliga målgrupp är personer med demenssjukdom som bor på något av Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden. Så här ser upplägget ut:

- Anhöriga/närstående, volontärer och personal kommer att använda musik som verktyg och brobyggare för att skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.

- Anhöriga/närstående och volontärer kommer att använda sig av musik som ett sätt att mötas och kanske minnas musikupplevelser från tidiga barn- och ungdomsår.

- Som personal på boendet kan musik användas i vardagssituationer, t.ex. vid måltider, vid oro eller bara för välbefinnandets skull.

Musik kommer att användas som åtgärd utifrån individens behov, levnadsberättelser och minnen av musik. Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om musik som gruppaktivitet eller i underhållningssyfte, utan som en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och att använda som ett sätt att kommunicera. Genom projektet vill vi också främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

Här kan man läsa mer om vårt projekt! 

Här kan man följa projektet på Facebook! 

 

Bokhyllan på Anhörigcenter

På Anhörigcenter i Gävle (1 tr Nygatan 9) finns Gävle demensförenings bokhylla fylld av böcker, ta hjälp av personalen om du vill låna. Det finns både skönlitterära böcker, som dikter, romaner och personliga upplevelser berättade av personer som drabbats av demens och deras anhörga. Det finns även faktaböcker om demens och annan omvårdnadslitteratur. Sist men absolut inte minst så finns det nostaligböcker och högläsningsböcker som passar särskitl bra att läsa på t.ex dagverksamheter eller boenden. 

I bokhyllan finns även broschyrer och filmer.  

Förteckning över böcker


Länkar

http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/
Anhörigstöd Gävle Kommun.

www.unganhörig.se 
Ung Anhörig - för dig som är barn, tonåring eller ung vuxen och har en mamma eller pappa med demenssjukdom.

www.demensnatverket.se 
Demensförbundets yngrenätverk (under 65) för dig som har en maka/make/sambo med demenssjukdom.
 

 

Facebookgrupper

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig (18-30)

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig 30+

 

Tips! Fantastiskt reportage i SVTs "Fråga Doktorn!"

Se detta fantastiska reportage från veckans "Fråga Doktorn" i SVT med Lis Jacobsson (musikterapeut) som visar sitt arbete med musik som verktyg på Ekbackens äldreboende. "Att musik gör oss friskare - det stöds av vetenskapen. Och det gäller särskilt vid demenssjukdom eller depression".

Se hela reportaget här! (ca. 9 minuter in i avsnittet)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår