Välkommen till Gävle Demensförening Gilla på Facebook!


Medlemskap  

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år

 • Anhörigboken

 • Mötesverksamhet  

 • Föreläsningar

 • Tillgång till rättighetsfonden

Du blir medlem genom att betala 175: - (familjemedlem 50: -) på Plusgiro 698786-1 
(OBS! Glöm ej namn och adress på inbetalningskortet. Om du betalar på nätet så syns det automatiskt.)

 

Styrelsen 2019

Ordförande: Agneta Brinne
Kassör: Karin Andersson
Ledamöter:
Maud Axelsson
Åsa Holmgren
Birgitta Andersson

Lena Öberg
Håkan Berglin
Suppleanter:
Inger Sandin Angelöf
Birgitta Andersson

 

HÖSTENS PROGRAM

Föreläsning om demens 17/10

Välkommen till föreläsning med läkare Anders Dahlqvist. Anders berättar om hur man förebygger och behandlar                                        åldersdemens. Anders har stor kompetens inom hjärtsjukvård, stroke och geriatrik.

Dag: torsdag 17/10                                                                                                                                                                                                

Tid: 13.30-15.30                                                                                                                                                                                               

Plats: Tullbomsgården, Gävle

Föreläsningen är kostnadsfri.                                                                                                                                                                           

Om du vill har fika anmäler du detta till Anhörigcenter i Gävle tel. 026 172 323

 

Musik från minnenas allé 22/10

Musik från minnenas allé
Vilken musik får dig att sjunga, dansa eller bara gör dig glad? Dramapedagog Eva Bergström ger tips och idéer om hur du som anhörig eller närstående till en person med demenssjukdom kan använda olika metoder för att återknyta till gamla minnen.
Vi berättar också om projektet "Musik som brobyggare hemma" där vi introducerar musik som ett sätt att kommunicera med personer med demenssjukdom.

Dag: tisdag 22/10

Tid: 17:30 - 19:00

Plats: Kulturhuset, Hamiltongatan 1


Fri entré. Alla är varmt välkomna!

 

Föreläsning "vad alla bör veta om åldrandet" 7/11

Vad alla bör veta om åldrandet- Föreläsning med Yngve Gustavsson
Hur kan man förebygga näringsbrist, läkemedelsbiverkningar, fallolyckor, infektioner, depressioner och demenssjukdomar?

Dag: Torsdag 7/11

Tid: 13:30 

Plats: Söderskälla, Södra Kansligatan 22

Begränsade platser, Anmälan till Anhörigcenter, tel. 026-17 23 23 senast den 4/11

 

Caféträffar

Välkommen till en träff där vi fikar, pratar om musik och hur den kan vara ett sätt att minnas tillsammans. Arr. Projektet "Musik som brobyggare hemma" 


Torsdag 7 november kl. 17:30 - 19:00

Söndag 17 november kl. 14:00 - 15:30

plats: Kulturhuset, Hamiltongatan 1


Vi bjudr på fika!

Underhållning av musikgruppen Ewine, så har du någon favorikmusik får du gänra önska den vid anmälan. Anmälan sker sendast 30 oktober till siv.nyberg@sv.se eller ring 073-066 14 01.

 

Projektet "Musik som brobyggare hemma" vänder sig till personer med minnessvikt som bor i det egna hemmet och deras anhöriga, vänner, grannar, arbetskamrater med flera.

 

Adventspyssla tillsamans med oss 26/11

Kom och adventspyssla med oss och gör din egen adventskrans eller grantomte!

Dag: Tisdag 26/11

Tid: 18:00

Plats: Anhörigcenter, Nygatan 9

 

Anmälan till Anhörigcenter på tele.026-17 23 23

 

Julmiddag 5/12

Dag: Torsdag 5/12

Tid: 18:00

Plats: Resturang Kvarnen


Anmälan till Anhörigcenter tele 026-17 23 23. Senast den 28 nov. Uppge ev. matallergi vid anmälan.

 

 

Intressant information från Demenscentrum om demens när det gäller symtom, orsaker, diagnoser och behandling. Klicka på länken nedan.

http://www.demenscentrum.se/

Sammanställning av rapport från projektet Musik som Brobyggare

2017_Sammanfattning_delrapport_musik_som.pdf


Levnadsberättelse                                 

Nu finns också den här versionen av levnadsberättelse. Den ena skriver du ut och fyller i med penna. Den andra fyller du i direkt i datorn. 

Här fyller du i direkt i datorn  levnadsberattelse_fylla_i.pdf

Här skriver du ut och fyller i med penna    Levnadsberattelse_1.1_utskrift.doc

 

Lokalt manifest för god demensvård

Föreningen har sammanställt ett lokalt manifest för god demensvård i Gävle med riktlinjer/krav på vad som behövs för en god demensvård här i Gävle. Hör av dig och tyck till om det är något du saknar eller om du har idéer och/eller vill engagerar dig i hur vi kan driva dessa frågor!

SLUTVERSIONGavle_Demensforenings_fordjupande_manifest_2015.pdf 
SLUTVERSION5vikitgaste.pdf 


 


Boenderåd

Klicka på länken nedan för att läsa om föreningens boenderåd. Där finns också kontaktuppgifter till dig som skulle vilja delta i boenderådets arbete.

http://www.demensforbundet.se/Gavle_Demensforenings_Boenderad.pdf


Boenderådets arbets-och handlingsplan 

 Följande frågar arbetar Demensföreningen aktivt med:

 • Hantering av klagomål 
 • Uppföljning av klagomål 
 • Personal
 • Mat 
 • Aktiviteter 
 • Rehabilitering
 • Samverkan med andra organisationer 

 

Broschyren Tala om vad du tycker är din kontakt med Gävle Omvårdnad när du vill framföra dina synpunkter.

omvardnad_tala_om_vad_du_tycker_2016.pdf

 • Skriv själv blanketten 
 • Ta hjälp av Anhörigcenter 
 • Ta hjälp av Boenderådet 

tala_om_vad_du_tycker.pdf

 

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att informera om det nya regelverket och därför skriver vi nu till er för att berätta om vad som händer vid årsskiftet. Läs mer här!

 

Vårt projekt "Musik som brobyggare hemma"

 

"Musik som brobyggare hemma" är ett tvåårigt projekt som finnansieras av Allmänna Arvsfonden. Där vi genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg och i samarbete med Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Gävle utforskar en bättre kommunikation med och kring personer med demens med hjälp av musik som verktyg. 

Bakrund

I det tidigare projektet "Musik som brobyggare" använde volontäer och personal inom demensvård musik som ett sätt att kommunicera med personer med demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. Att nynna, sjung, spela musik fungerar ofta bra i omvårdnadssituationer så som personlig hygien ocg förflyttning, men också som ett sätt att mötas när minnes sviker och orden inte alltid finns kvar. Ett delmål med projektet var att även anhöriga och andra närståede skulle introduceras i metoden att använda musik som ett sätt att mötas, skapa kommunikaton och välmefinnande.

Av olika anledningar nådde inte det projektet anhöriga och närstående på det sätt man önskat, visade utvärderingen. Under projektet märkte man att det fanns behov av att få information om demenssjukdomar och hur man möter perosner med demenssjukdom. 

Utifrån dessa erfarenheter beslutades att genomföra ett nytt projekt med samma metod men med målgruppen personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet och deras anhöriga och närstående. 

Bygga broar genom musik

Metoden, att använda musik som ett sätt att kommunicera, kan användas i olika situationer och med olika syftan. Det kan till exempel vara ett sätt för vänner och bekanta till personen med demanssjukdom att umgås och för anhörig att skapa lugn och trygghet i situationer som kan vara svåra.

Trots sjukdom eller skada på hjärnan finns ofta musiken kvar hos många människor.

 

I projektet "Musik som brobyggare hemma" är tanken att utbildade handledare kommer hem till personen med demenssjukdom och träffar dem och deras anhöriga och närstående. Handledaren introducerar musik som ett sätt att kommunicera och mötas, ger tips om metoder som både den demenssjuke personen och de som finns runt omkring kan använda.

 

Vill du engarera dig i projektet? kontakta då projektledaren Siv Nyberg. 

 

För mer information om projektet och kontakt :

Siv Nyberg (projektledare)

siv.nyberg@sv.se eller ring 073-066 14 01

 

 

Bokhyllan på Anhörigcenter

På Anhörigcenter i Gävle (1 tr Nygatan 9) finns Gävle demensförenings bokhylla fylld av böcker, ta hjälp av personalen om du vill låna. Det finns både skönlitterära böcker, som dikter, romaner och personliga upplevelser berättade av personer som drabbats av demens och deras anhörga. Det finns även faktaböcker om demens och annan omvårdnadslitteratur. Sist men absolut inte minst så finns det nostaligböcker och högläsningsböcker som passar särskitl bra att läsa på t.ex dagverksamheter eller boenden. 

I bokhyllan finns även broschyrer och filmer.  

Förteckning över böcker


Länkar

http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/
Anhörigstöd Gävle Kommun.

www.unganhörig.se 
Ung Anhörig - för dig som är barn, tonåring eller ung vuxen och har en mamma eller pappa med demenssjukdom.

www.demensnatverket.se 
Demensförbundets yngrenätverk (under 65) för dig som har en maka/make/sambo med demenssjukdom.
 

 

Facebookgrupper

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig (18-30)

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig 30+

 

Tips! Fantastiskt reportage i SVTs "Fråga Doktorn!"

Se detta fantastiska reportage från veckans "Fråga Doktorn" i SVT med Lis Jacobsson (musikterapeut) som visar sitt arbete med musik som verktyg på Ekbackens äldreboende. "Att musik gör oss friskare - det stöds av vetenskapen. Och det gäller särskilt vid demenssjukdom eller depression".

Se hela reportaget här! (ca. 9 minuter in i avsnittet)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår