Välkommen till Gävle Demensförening Gilla på Facebook!Nyheter!
 

Tips! Fantastiskt reportage i SVTs "Fråga Doktorn!"

Se detta fantastiska reportage från veckans "Fråga Doktorn" i SVT med Lis Jacobsson (musikterapeut) som visar sitt arbete med musik som verktyg på Ekbackens äldreboende. "Att musik gör oss friskare - det stöds av vetenskapen. Och det gäller särskilt vid demenssjukdom eller depression".

Se hela reportaget här! (ca. 9 minuter in i avsnittet)

Cirkel för demenssjuka!  

I 3år har Gävle kommuns Anhörigstöd, kurator på minnesmottagningen i Gävle och demensföreningen i Gävle genomfört demenscirkel för personer som är demenssjuka och deras anhöriga.

Cirkels bygger på studiematerialet ”Att slippa göra resan ensam” och ”Lyfta tillsammans för hållbar anhörig”.

Nästa grupp startar upp i sep 2017

Läs mer här! 

Tips på sommaraktiviteter i Gävleborgs län!


 

Vår samverkanspartner Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder många aktiviteter inom kultur och folkbildning i sommar. Både i Gävle men även andra platser i länet.

Läs mer här!

Vår sommarresa

Varje vår/sommar anordnar Gävle Demensförening en resa. Detta år besökte vi Ulva kvarn. En härlig resa med fint väder och fina hantverk och trevligt umgänge. Har du något förslag på nästa års resa så hör av dig till oss!


 

Demensföreningens program Sören och Hubbe spelade upp till dans i paviljongen i Regementsparken. Trångt på dansgolvet.??


 

Vi söker volontärer till "Musik som brobyggare"! Vill du lära dig mer om musikens betydelse för vår mentala stimulans, uppleva nya spännande möten
och göra stor skillnad för människor med demenssjukdom? Då är du välkommen in i vårt projekt.
Kontakta projektledare Siv Nyberg på 073 – 066 14 01 eller siv.nyberg@sv.se

BROCHYR GÄVLE DEMENSFÖRENING 2017

Gavle_Demensforening_brochyr_2017.pdf

Vårt projekt "Musik som brobyggare"

"Musik som brobyggare" är ett treårigt projekt där vi genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg och i samarbete med Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle utforskar en bättre kommunikation med och kring personer med demens med hjälp av musik som verktyg. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets huvudsakliga målgrupp är personer med demenssjukdom som bor på något av Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden. Så här ser upplägget ut:

- Anhöriga/närstående, volontärer och personal kommer att använda musik som verktyg och brobyggare för att skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.

- Anhöriga/närstående och volontärer kommer att använda sig av musik som ett sätt att mötas och kanske minnas musikupplevelser från tidiga barn- och ungdomsår.

- Som personal på boendet kan musik användas i vardagssituationer, t.ex. vid måltider, vid oro eller bara för välbefinnandets skull.

Musik kommer att användas som åtgärd utifrån individens behov, levnadsberättelser och minnen av musik. Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om musik som gruppaktivitet eller i underhållningssyfte, utan som en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och att använda som ett sätt att kommunicera. Genom projektet vill vi också främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

Här kan man läsa mer om vårt projekt! 

Här kan man följa projektet på Facebook! 

Välkommen Hilleborg!

Nu har ett till vård- och omsorgsboende anslutit till projektet, och det är boendet Hilleborg.
En introduktion med personal på demensboendet genomfördes under veckan som gick.
Nu söker vi några som vill vara volontärer till personer med demenssjukdom som bor på Hilleborg. Volontären ska, liksom personalen, använda musik som ett sätt att kommunicera med personer med demenssjukdom men också för välbefinnandet och glädjens skull.

Personal på Fleminggatan 11, 15 och 17 och några volontärer har deltagit i en utbildning i vårdarsång.
Lena Marmstål Hammar, docent och universitetslektor i omvårdnad, genomförde utbildningen.
Vårdarsång går ut på att vårdaren, i det här fallet personalen, använder sig av sång i exempelvis omvårdnadssituationer. Sången kan skapa både trygghet och glädje i situationer som annars kan verka skrämmande för personer med demenssjukdom.

Det här är ett lite nyare inslag om projektet. Inslaget spelades in på Fleminggatans vård- och omsorgsboende i Gävle som är ett av de boenden som deltar i projektet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6449432

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberattelse_2016.pdf

Verksamhetsplan

Klicka på länken nedan för att ta del av föreningens verksamhetsplan för år 2017

verksamhetsplan_2017f.pdf

 

september-oktober program

program-september-oktober.pdf

höst program

Demensföreningen_höst_program.pdf

 


         

 

 

Kulturfrukost på Silvanum. Värd: Region Gävleborg.
Georg Drakos, docent i etnologi presenterade en bok med titeln Narrativ praxis i vård och omsorg. Det syftar på kompetensen att lyssna och använda berättande i olika yrkeskategorier för att tillförsäkra varje vård-och omsorgstagande en egen röst.
Ett fullsatt rum med ca. 40 personer lyssnade på en mycket givande föreläsning av  Pähr Rahmström, ordförande för Demensförbundet.
Pähr R pratade om arv, testamente, god man, fullmakt och ställföreträdande. Många bra frågor ställdes från deltagarna som också fick många bra svar. En mycket bra och informativ föreläsning.
 

 

 

 

Gävle Demensförenings julfest på Bara Vara med julbord och julklappar.


 

 

Forellplan fick pris av Gävle demensförening 

Demensforeningens_programt_ht2016_del_2_dragged.pdf

 

 

Gävle Demensförening vill lyfta fram ett bra boende. Idag fick Forellen 4A motta blommor och en gåva på 5000 kr  för att göra något trevligt för de boende. Motiveringen från Lars-Erik som har sin fru på boendet är:
Det är ett bra boende, bra vård, underhållning, fester inför jul och nyår och anhörigfest.


Musik som brobyggare

Musik kan hjälpa demenssjuka

www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/musik-kan-hjalpa-demenssjuka-fantastiskt-att-se-vilken-skillnad-det-gor

 

Här kommer en länk till Radio Gävleborgs intervju angående Musik som brobyggare:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6449432

 

Om ni vill lyssna till hela direktsändningen så klickar du på nedanstående länk, klickar på Lyssna och drar fram tiden 90 minuter. Vårt inslag började efter 11-nyheterna.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/733421?programid=282

 

Klicka på länkarna för att läsa broschyr och bildspel

http://www.demensforbundet.se/Gavle_demensforening/Broschyr.pdf

http://www.demensforbundet.se/Gavle/bildspel 

Volontär

Volontar_i_Gavle_folder.pdf

Valkommen_som_volontar_med_rand.pdf

 

Boenderåd

Klicka på länken nedan för att läsa om föreningens boenderåd.

http://www.demensforbundet.se/Gavle_Demensforenings_Boenderad.pdf

Boenderådets arbets-och handlingsplan 

Följande frågar arbetar Demensföreningen aktivt med:

 •  Hantering av klagomål 
 • Uppföljning av klagomål 
 •  Personal
 • Mat 
 • Aktiviteter 
 • Rehabilitering
 •  Samverkan med andra organisationer 

 

Broschyren Tala om vad du tycker är din kontakt med Gävle Omvårdnad när du vill framföra dina synpunkter.

omvardnad_tala_om_vad_du_tycker_2016.pdf

 • Skriv själv blanketten 
 • Ta hjälp av Anhörigcenter 
 • Ta hjälp av Boenderådet 

tala_om_vad_du_tycker.pdf

 

Musik som brobryggare 

Musik som brobryggare är ett projekt där SPF Seniorerna Ankaret, Gävle Demensförening och Studieförbundet samarbetar. Den 21:a oktober har Allmänna Arvsfonden godkänt ansökan för det treåriga projektet.
Ur ansökan: 

"Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande. Ett välbefinnande hos såväl personer med demenssjukdom som vårdpersonal, volontärer och anhöriga. Att kunna optimera omsorgen, omvårdnaden kring samt kontakten med den demenssjuke. Syftet är också att främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga, volontärer och personal. Projektets idé kommer från ett initiativ av SPF Seniorerna Ankaret Gävle (SPF).

Målgruppen som omfattas av projektet är personer med demens som bor på vård- och omsorgsboenden, samt de parter som finns runt den med demenssjukdom, nära i omvårdnadssituationen eller i den sociala miljön – anhöriga, volontärer och personal. 198 personer berörs direkt i utbildningsinsats och 139 personer med demens nås i sin tur av denna grupps insatser under 3 år. Dessutom beräknas ca 3000 nås indirekt i informationsinsatser."För personer med demenssjukdom vill vi använda individuellt anpassad musik för att 
 • Nå personer som annars är svåra att kommunicera med 
 • Stimulera till kontakt
 • Stimulera till sociala relationer
 • Dämpa motorisk oro
 • Lindra smärta
 • Få lugn och ro vid läggdags
 • Känna igen musiken
 • Ha glädje av musiken
 • Njuta av musiken


Gävle Demensförenings representanter i musikprojektet är Maud Axelsson, Åsa Holmgren och Birgitta Andersson. De söker anhöriga och volontärer som kan tänka sig att ställa upp i projektet.

http://www.arvsfonden.se/projekt/musik-som-brobyggare

 

Lokalt manifest för god demensvård
Föreningen har sammanställt ett lokalt manifest för god demensvård i Gävle med riktlinjer/krav på vad som behövs för en god demensvård här i Gävle. Hör av dig och tyck till om det är något du saknar eller om du har idéer och/eller vill engagerar dig i hur vi kan driva dessa frågor!
SLUTVERSIONGavle_Demensforenings_fordjupande_manifest_2015.pdf 
SLUTVERSION5vikitgaste.pdf 

 

Medlemskap  

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år

 • Anhörigboken

 • Mötesverksamhet  

 • Föreläsningar

 • Tillgång till rättighetsfonden

Du blir medlem genom att betala 125: - (familjemedlem 50: -) på Plusgiro 698786-1
(OBS! Glöm ej namn och adress på inbetalningskortet)

 

Bokhyllan på Anhörigcenter

På Anhörigcenter i Gävle (1 tr Nygatan 9) finns Gävle demensförenings bokhylla fylld av böcker, ta hjälp av personalen om du vill låna. Det finns både skönlitterära böcker, som dikter, romaner och personliga upplevelser berättade av personer som drabbats av demens och deras anhörga. Det finns även faktaböcker om demens och annan omvårdnadslitteratur. Sist men absolut inte minst så finns det nostaligböcker och högläsningsböcker som passar särskitl bra att läsa på t.ex dagverksamheter eller boenden. 

I bokhyllan finns även broschyrer och filmer.  

Förteckning över böcker

 

Minnesord Lena Rosén

Klicka på länken nedan för att läsa minnesorden.

http://www.demensforbundet.se/lena_rosén.pdf

Vill du skriva en sista hälsning till Lena?
En minnesbok finns i bokhyllerummet på Anhörigcenter i Gävle för den som vill skriva en sista hälsning till fd ordförande Lena Rosén.  

Styrelsen

Ordförande:
Agneta Brinne
Kassör:
Karin Andersson
Ledamöter:
Maud Axelsson
Birgitta Andersson
Åsa Holmgren
Lena Öberg
Håkan Berglin
Suppleanter:
Inger Sandin Angelöf
Gerd Jonsson

 

Aktuella skrivelser/artiklar


Länkar

http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/
Anhörigstöd Gävle Kommun.

www.alzheimer.bloggo.nu
Yvonne Kingbrandts blogg om att leva med Alzheimer.

www.unganhörig.se 
Ung Anhörig - för dig som är barn, tonåring eller ung vuxen och har en mamma eller pappa med demenssjukdom.

www.demensnatverket.se 
Demensförbundets yngrenätverk (under 65) för dig som har en maka/make/sambo med demenssjukdom. 

 

Facebookgrupper

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig (under 18)

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig (18-30)

Facebookgrupp för dig som är ung anhörig 30+

Facebookgrupp för dig som är anhörig till någon med demens (alla åldrar)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår