Vansbro demensförening

Föreningen bildades 2007 och har för närvarande ca 70 medlemmar


Som medlem i Vansbro Demensförening får du:

  • Demensforum ( Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
  • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
  • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade/i samma situation utbyta erfarenheter
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation


Demensföreningens mål är att:

Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
Sprida kunskap kring demenssjukdomar genom föreläsningar, filmvisningar etc.
Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen
Ordförande, Britt-Marie Jonth, 0281-30080, 076-9021448
Sekreterare, Anne Munters, 070-6558592
Kassör, Inger Magnusson, 0281-10476, 070-6096604
Vice orf., Kjell Qvarnström, 070-6236511
Ledamot, Anki Hermansson, 0281-13321, 070-2151564
Ledamot Jonas Skoglund, 073-0316503

Vill du skänka en minnesgåva till föreningens verksamhet, ska du kontakta kassör Inger Magnusson familjen.magnusson@telia.com (se tel. ovan). Bankgirokonto till förfogande: 5385-8742.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår