Välkommen till Karlskrona demensförening

 

Postadressen är Demensföreningen c/o Brit-Stina Berglund, Skearyd,
373 00 Jämjö.
Om ni har några frågor, så hör gärna av er till oss: 

Birgitta Hallberg, ordförande, mobil 0734 477400

Bodil Lindeberg vice ordförande, tel 0455 25198

Birgitta Andersson, kassör, tel 0455-570 26, 070 2228914

Brit-Stina Berglund, sekreterare, mobil 0705 814837

Stefan Svensson, tel 073 7281245

Christina Petersson mobil 073 0817141

Demensföreningen i Karlskrona verkar för:

 • Bättre omvårdnad
 • Bättre stöd och avlösning till anhöriga
 • Utredningsresurser så att rätt diagnos kan ställas tidigt
 • Utbyggnad av dagverksamhet, dagvård samt fler gruppboenden
 • Ökad medicinsk, psykologisk och social forskning
 • Ökad och förbättrad tillsyn och kontroll av vården

Föreningens verksamhet:

 • Stödja anhöriga
 • Verka för ökad kunskap om demenssjukdomar och demenssjukas rättigheter genom föreläsningar, information till massmedia, kontakt med tjänstemän, politiker och personal inom sjukvården, omsorgen och socialtjänsten
 • Aktivt verka för bildande av stödgrupper för anhöriga till personer med demenssjukdom

Vi är politiskt oberoende och arbetar helt på ideel basis.

Vem kan vara med:

 • Anhöriga, personal och alla andra med intresse för frågor runt demenssjukdomar och demenshandikappades och anhörigas situation
 • Även dagverksamheter, gruppboenden, hemtjänstgrupper och andra enskilda verksam- heter är välkomna som medlemmar
 • Alla har möjlighet att gå in i ett aktivt eller passivt medlemskap. Alla är lika välkomna oavsett vilket man väljer

Medlemsavgiften är f n  200/år, för två personer i samma hushåll är avgiften 250/år. Bankgironr  705-6237.

Avgiften inkluderar 4 nr /år av tidningen Demensforum och boken Anhörigboken. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår