Förbundets verksamhetsområden

Demensförbundet arbetar på bred front.

Demensförbundet och de 110 lokala demensföreningarna i landet

 • Stödjer demenssjuka och deras anhöriga. 
 • Tar fram informations- och kunskapsmaterial
 • Sprider kunskap om demens. 
 • Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.
 • Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.
 • Samverkar med kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer 
 • Har nätverk för unga anhöriga.
 • Har samtalsgrupper "Lundagårdsgrupperna" för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede

”Demensförbundets familjekoncept” - stötta hela familjen

 • Samtalsgrupper för demenssjuka
 • Samtalsgrupper för anhöriga
 • Stöd till barn och ungdomar

Föreningsverksamheten

En av våra största och viktigaste uppgifter är att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demensföreningarna har olika aktiviteter som tex anhöriggrupper, informerar och föreläser om demens, är med på utställningar, mässor och sprider kunskap om demens. Alla Demensföreningarna arbetar ideellt. Du kan stödja en Demensförening genom att ge ett bidrag till deras stödverksamhet. Bank- eller plusgiro till den förening du vill stödja hittar du under lokala föreningar.

Hög trovärdighet

Demensförbundet har hög trovärdighet bland politiker och myndigheter. Vi skriver många remissersvar och inbjuds till paneldebatter och olika diskussions- och frågestunder där politiker, myndigheter också är representerade. Demensförbundet har lyckats att både stoppa och skjuta upp beslut som vi tycker är helt fel och skulle på ett negativt sätt påverka vår målgrupp demenssjuka och deras anhöriga, som är våra uppdragsgivare.

Demensförbundet och pensionärsorganisationerna lyckades rädda geriatriken!

2009 ville Regeringen ta bort geriatriken som en egen specialitet och lägga geriatriken under specialiteten Invärtes medicin. Demensförbundet lyckades tillsammans med pensionärsorganisationerna få politikerna att dra tillbaka ett förslag som vi ansåg var helt fel.

Viktiga frågor som Demensförbundet driver just nu:

Minimibemanning
Demensförbundet arbetar för att det ska lagstadgas om minimibemanning på demensboenden. På ett boende med 8 demenssjuka ska det finnas 3 vårdpersonal från morgon till kväll och 1 nattpersonal. Personalen ska vara utbildad i demenssjukdomar.

Socialstyrelsen vill inte precisera antal personal, istället vill man ha ”tillräcklig” bemanning. Men vad är tillräcklig bemanning och vem bestämmer det?

 • Vårdpersonalen ska ledas av en chef med kompetens inom demensområdet och finnas på boendet varje dag
 • Boendet måste vara anpassat för den demenssjuka
 • Personalen måste utökas vid behov

Geriatrik
Demensförbundet arbetar för att det ska finnas geriatriska kliniker och geriatriska vårdplatser i varje sjukvårdsdistrikt/landsting. Vi vill också göra geriatrik obligatoriskt och utöka den i grundutbildningen för läkare.

Aktivering
Demensförbundet arbetar för att demenssjuka ska ha en bra tillvaro. Promenader, högläsning, gemensam matlagning m.m. Allt beroende på vad man klarar av och orkar med, inte beroende av vilken budget boendet har.

Demensförbundet anser att det behövs:

 • Mera kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.
 • Mer information till allmänheten.
 • Mer utredningsresurser så att alla med misstänkt demens får en riktig diagnos och behandling. 
 • Mer forskning om demens och mer medicinsk, psykologisk och social kunskap. 
 • Mer kompetent och utbildad personal i demensvården.
 • En minimibemanning på 8 demenssjuka ska det vara 3 personal dag och kväll, 1 natt, och om så behövs fler.
 • Demenssköterska/demensansvarig i varje kommun
 • Uppsökande verksamhet
 • Utveckling och ökning av hemstöd
 • Dagverksamhet/er i varje kommun
 • Ökning och utveckling av gruppboende och liknande små enheter för demenssjuka som inte kan bo kvar hemma
 • Stöd och avlösning för anhöriga

Demensförbundets familjekoncept "Stötta hela familjen"

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår