Utbildning och tandvårdsstöd viktigt för demenssjukas munhälsa

Att ha god munhälsa är viktigt för alla människor. Tyvärr har demenssjuka svårt att upprätthålla god tandhygien på grund av att tandborstning och skötsel av tänderna ibland ”glöms bort” – ofta beroende på okunskap om hur tänderna ska skötas. Tandvårdsstöd och utbildning av omvårdnadspersonal ska ge demenssjuka bättre munhälsa.

Att göra rent i munnen var lättare förr när många äldre hade proteser som kunde tas ut och göras rena. Idag har de flesta sina tänder delvis kvar med kompletteringar av bryggor och implantat. Det blir därmed mer komplicerat och tidskrävande att sköta tänderna.
En regelbunden kontakt med tandvården förebygger ohälsa, och man slipper smärtsamma ingrepp som ofta blir följden om tänderna inte sköts.

Rätt till nödvändig tandvård till sjukvårdskostnad, som ingår i högkostnadsskyddet gäller för demenssjuka. Ökad utbildning för vårdpersonal gör det möjligt att upprätthålla god tandvård.

Behörighet att utfärda tandvårdsstödkort

Hans Flodin är bedömningstandläkare vid Västerbottens landsting. Han har arbetat i trettio år som sjuhustandläkare med lång erfarenhet av att behandla patienter som har demenssjukdom.
- Jag är inte säker på att alla känner till tandvårdsstödet, som ingår i högkostnadsskyddet för demenssjuka. Men här i Västerbotten fungerar det så att flera olika institutioner, som till exempel geriatriska avdelningar där demensdiagnosen fastställs, har behörighet att registrera tandvårdsstödskort för personer med demensdiagnos. En behörighet som även kommunens biståndshandläggare har. På det sättet fångar vi upp nästan alla med diagnos tidigt i sjukdomsfasen.

Vikten av utbildning

Hans Flodin understryker vikten av att vårdpersonal utbildas för att kunna sköta munhälsan hos demenssjuka.
- Det är ju en kostnadsfri utbildning som landsting och kommuner över hela landet bedriver. Utan vårdpersonalens kompetens och engagemang skulle inte tandvården för demenssjuka fungera.

Hans Flodin har tillsammans med Folktandvården tagit fram en web-baserad utbildning för omvårdnadspersonal i Västerbotten-
- Fördelen är att utbildningen kan bedrivas när tillfälle ges, och därmed behöver den inte störa den ordinarie verksamheten på kommunens sjukhem och servicehus. Men vi måste även ge anhöriga det stöd de behöver, många demenssjuka bor ju fortfarande hemma och sköts av anhöriga. Det är inte så lätt alla gånger att sköta munhygienen hos en maka eller make, munhålan är ju ett ganska privat område. Här måste tandkliniker eller utbildad vårdpersonal ge stöd och förmedla kunskap om hur man ska gå till väga.

Hans påpekar även vikten av att kommunicera på rätt sätt med en demenssjuk person när det gäller munhälsan.
- Ofta får man använda sig av kroppsspråk och kroppskontakt för att nå fram. Korta och smärtfria behandlingar är att föredra. Aggressivitet hos en demenssjuk kan vara tecken på smärta, som inte går att uttrycka verbalt – det gäller att kunna läsa av och förstå patientens reaktioner och tecken, säger Hans Flodin.


Hans Flodin har varit tandläkare/sjukhustandläkare mellan 1979 och 2013 och framför allt arbetat med personer med särskilda behov. Sedan 2006 även som bedömningstandläkare för Västerbottens läns landsting, när det gäller landstingens tandvårdsstöd och tandvård för personer med särskilda behov.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår