Utbildning i demens för polis och väktare

I Sverige finns omkring 160.000 personer med demenssjukdom. Många av dessa bor hemma och trenden är att tiden innan man flyttar till ett boende blir allt längre. Detta betyder i sin tur att vi allt oftare möter personer med en demenssjukdom ute i samhället. Att skapa ett mer demensvänligt samhälle har därför aldrig varit viktigare än nu.

Som ett steg i detta arbete, har Svenskt Demenscentrum nu lanserat ett nytt avgiftsfritt kunskapsstöd om demens för poliser och ordningsvakter. Tanken är att polis och väktare genom en webbaserad utbildning ska få grundläggande kunskap om demenssjukdom, vilka tecken som kan tyda på demens och hur man bäst bemöter en person med demenssjukdom.

Lanseringen skedde den 17 mars i Kulturhuset i Stockholm. Ett 70-tal personer från bland annat polis, väktare och säkerhetsföretag deltog – och naturligtvis även Demensförbundet där ordförande Pär Rahmström under paneldebatten beskrev de problem och utmaningar en polis eller väktare kan stå inför i mötet med en person med demenssjukdom. Eftersom sjukdomen oftast inte syns utanpå, kan tecknen ibland vara svåra att tolka. Att till exempel gå genom kassan utan att betala behöver nödvändigtvis inte vara snatteri, och det krävs kunskap för att kunna avgöra om det kan handla om en demenssjukdom.

Pelle berättade om sin Alzheimer

En av deltagarna på scenen var Pelle Holmberg, en av landets främsta svampexperter. Pelle är 68 år och fick sin Alzheimerdiagnos för lite drygt ett år sedan. Tillsammans med Lotta Olofsson från Demensförbundet beskrev Pelle hur sjukdomen påverkar honom och att han valt att vara öppen med sin Alzheimer för att på så sätt bidra till att den skam som ibland förknippas med demens ska försvinna

Dags att sprida utbildningen

Den nya webbutbildningen tar cirka 30 minuter och förhoppningen är nu att varenda polis och väktare i landet får tillfälle att genomgå den och att utbildningen inkluderas i polis- och väktarutbildningarna framöver. Allt för att öka kunskap och förståelse hos de yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete med stor sannolikhet kommer att behöva den.

Läs mer på Svenskt Demenscentrums hemsida där du även hittar en direktlänk till webbutbildningen samt kan beställa informationsskriften.


 

 


Pelle Holmberg, här tillsammans med Lotta Olofsson från Demensförbundet,  berättade om hur viktigt det är att sprida kunskap om demenssjukdomar och hur alla kan bidra till ett mer demensvänligt samhälle.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår