Odling och gröna miljöer ska ge ökad livskvalitet på äldreboenden

Det är väl dokumenterat att människan mår bra av att se något växa upp ur den jord som man själv odlat. Det har Härryda kommun tagit fasta på och fått medel till ett EU-projekt som ska hjälpa fler äldreboenden att arbeta med odling i sin verksamhet.

Leader är ett EU-program för landsbygdsutveckling där ideell och offentlig sektor ska samverka. I våras beviljades drygt 750.000 kronor till Härryda kommuns leaderprojekt Odling och gröna miljöer för hälsa, som pågår till januari 2019. Initiativtagare är Ingrd Grange.

- Jag är själv väldigt intresserad av natur och miljö, och vandrar till exempel gärna i fjällen – så jag vet av egen erfarenhet att man mår bra av att vistas i naturen.

Plan för odlingsprojekt

Ingrid Grange sitter även med i kommunens samordningsgrupp för EU-frågor där hon tog upp sina idéer kring att införa trädgårdsodling i äldreboendens verksamhet. I kommunen fanns också en trädgårdsmästare som hade samma tankar.

Tillsammans utvecklade man en plan för odlingsprojektet och ansökte om EU-medel, vilket alltså nu beviljats.
- Nu är vi igång och inventerar olika odlingsområden inomhus och utomhus i anslutning till äldreboenden, berättar Ingrid Grange.

Utmynnar i en manual

Arbetet ska så småningom dokumenteras och utmynna i en manual som informerar om hur odling kan användas inom vård och omsorg. Odlingarna kan även bli en träffpunkt för andra grupper, som barn i förskolan, anhöriga och vänner.

Demensföreningen Mölndal-Härryda

Demensförbundets lokalförening Mölndal-Härryda har varit involverade från början i odlingsprojektet. Särskild ordförande Birgitta Garnemark som varit med och startat liknande verksamheter när hon arbetat på äldreboenden.
- Jag har varit engagerad i att bygga upp det som kallas Sinnenas trädgård, bland annat när jag arbetade som fritidsassisten på Ekdalagården som är ett äldreboende i Mölnlycke, berättar Birgitta. Odling och trädgårdar fungerar som en helande kraft inte bara för äldre, även personer med utmattningssyndrom har visat sig må bra av trädgårdens speciella miljö.

Birgitta berättar att hon funderat mycket på att kunna sätta igång något projekt med odling, liknande det som nu startat.
- Jag träffade Ingrid Grange när hon började på kommunen. Hon hade samma tankar som jag. Så vi pratade en hel del om trädgårdsprojekt, säger Birgitta. Och nu börjar det hela att dra igång, som jag är jätteglad för. När det gäller demenssjuka så har trädgårdsodling en väldigt positiv och harmonisk inverkan. Dessutom mycket stimulerande för minnen som dyker upp.

Text. Anders Post


Ingrid Grange är projektledare för ett EU-projekt som syftar till att införa gröna miljöer och odling i äldreboendens verksamhet. Man samarbetar bland annat med flera västkustkommuner och Mölndal-Härryda demensförening.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår