2018-11-12

Stockholms Stad satsar på äldreomsorgen

Stockholm har fått ett nytt äldreborgarråd, Erik Slottner (KD). I Dagens Nyheter den 12 november berättar Erik i en intervju om planerna för äldreomsorgen i Stockholm. Den Grönblå majoritetens budgetförslag går till höjd peng för vård- och omsorgsboende samt till hemtjänsten.

Erik Slottner säger att det är ett vallöfte, att öka boendeplatserna för hemlösa äldre och att boendeplatserna kommer att öka kraftigt. Micasa (det kommunala bostadsbolaget) har en bra plan för det här. Vidare säger Erik Slottner att han tror mycket på seniorbostäder och menar att det behövs en större utbyggnadstakt än hittills. För äldre som känner sig lite ensamma, men som inte är tillräckligt sjuka för att få plats på ett omsorgsboende, är det utmärkt med seniorbostäder, säger Erik Slottner.

Ungdomsbesök

En av de viktigaste frågorna för Erik Slottner är att bryta ensamhet och isolering hos äldre. Därför utökas så kallade "ungdomsbesök", där unga besöker äldreboenden via företaget ung omsorg. Erik Slottner säger att han ser fram emot att hitta flera kreativa sätt att minska ensamheten.

Fakta om några av förslagen

 • För hemtjänsten
 • Språklyft för medarbetarna
 • Ökad kompetens kring demens
 • Utredning om en förenklad och generösare biståndsbedömning
 • Profilhemtjänst
 • Utredning om hur personalkontinuiteten kan öka
 • Höjd hemtjänsten

Trygghet för äldre

 • Utreda införandet av en äldreboendegaranti för personer över 85 år
 • Fortsätta utveckla ”Tryggt mottagande i hemmet”

Motverka ensamhet bland äldre

 • Utveckla aktivitetscentra
 • Bidrag till ideella organisationer för aktiviteter på helger och somrar
 • Utreda hur civilsamhället på ett bättre sätt kan bidra
 • Fler ungdomsbesök på äldreboenden
 • Fortsatt satsning mot våld i nära relationer och extra fokus på olika former av bedrägeri

(Källa: Dagens Nyheter)

Demensförbundet välkomnar naturligtvis satsningen på äldreomsorgen som är helt nödvändig. År 2030 kommer antalet personer med demenssjukdom vara cirka 270.000 där, av naturliga skäl, många kommer att bo i just Stockholm. Nu hoppas vi att andra kommuner tar efter Stockholm. Det är inte en dag för tidigt!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår