2018-05-03

Samtalsgrupp i Stockholm


För dig som har en förälder som har drabbats av en demenssjukdom
Har du behov av att samtala om dina funderingar kring sjukdomen med andra i liknande situation? Jag kommer att starta en samtalsgrupp för personer i ålder  runtom 18 – 30 år och som har en förälder som har fått en demensdiagnos.

Tanken med gruppen är att erbjuda ett utrymme för samtal om det som känns svårt och ohanterbart när rollerna barn – förälder omkullkastas, när livet känns extra krävande och tilliten till vuxenvärlden rubbas. Trots det svåra skall livet fortsätta mot vuxenvärlden och det är här som samtalsgruppen erbjuder en plats att tillsammans med andra förstå dig själv bättre, bearbeta förlusten av en frisk förälder och finna vägar för att komma vidare i livet.

Jag som håller i gruppen har en grundutbildning i psykoterapi, steg 1 och går nu en två årig utbildning i gruppanalys och skall leda en grupp under handledning. Jag arbetar också på Demensförbundet med samtalsgrupper för personer som nyligen har fått en demensdiagnos samt med samtalsgrupper för anhöriga under 65 år i yngre nätverket.

Samtalsgruppen för unga anhöriga startar hösten 2018. Antalet deltagare: minst 4 och max 8.
Uppläggning: En kväll i veckan, 18.00 – 19.30 under en till två terminer
Plats:  Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 5 trappor (T-bana Zinkensdam)

Jag kommer att träffa var och en enskilt före gruppstart.
Kontakta mig så kan vi talas vid

Hannele Moisio
Universitetslärare, handledare,  fil.kand i pedagogik, steg 1 i  psykoterapi, är under utbildning i Gruppanalys
Mobil +46(0)70 25 62 511
hannelemoisio@outlook.com
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår