Den 26:e upplagan av konferensen Alzheimer Europe genomförd

Varje år anordnas konferensen Alzheimer Europé i något europeiskt land. Denna gång var det Köpenhamn i Danmark som stod som värd.

Närmare 800 personer från hela Europa hade samlats för att diskutera de gemensamma hjärtefrågorna demenssjukdomar, anhörigas situation och forskningen kring demenssjukdomar. Förutom seminarier med olika teman anordnades för första gången en Nordisk workshop som mynnade ut i ”Köpenhamnsdeklarationen”. Det unika med denna workshop var att den bestod av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. För vilka vet bättre vad som är viktigast för de demenssjuka än de demenssjuka själva?

För ett demensvänligt samhälle

Deltagarna kom från Sverige, Norge och Danmark och delades in i tre arbetsgrupper. Förutom demenssjuka och anhöriga fanns även en följeslagare med koppling till demensomsorg i sin profession och vars uppgift var att hjälpa till på traven när språken blev en utmaning. I övrigt var det de demenssjuka som ledde diskussionerna och de tog sig an uppgiften att diskutera fram de områden som de ser som viktigast att fokusera på.

Från Demensförbundet deltog Monica, Hilkka och Kurt-Göran tillsammans med anhöriga och följeslagare. Gruppernas gemensamma ställningstagande presenterades sedan under avslutningsceremonin av konferensen.

Manifestet förs vidare

Köpenhamnsdeklarationen som blev resultatet av workshopen, presenterades under avslutningsceremonin av Alzheimer Europe. Demensförbundet kommer nu att på olika sätt kommunicera vad grupperna kommit fram till. Som här på vår hemsida, Facebooksidan, i debattartiklar och genom våra lokala föreningar sprider vi manifestet vidare till våra politiker och beslutsfattare – både på nationell och lokal nivå. Demensförbundets viktigaste roll är att vara de demenssjuka och deras anhörigas röst – och det tar vi på största allvar.

Den Nordiska workshopen mynnade ut i sju fokusområden.

 

Delar av gruppen i den Nordiska workshopen efter genomfört uppdrag.
Foto: Jon Fiala Bjerre

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår