Kommunapotekare – en framtida resurs

Den 23 oktober fick Demensförbundet besök av Linda Grahn och Clary Holtendal. Linda har tidigare haft en tjänst som landets första kommunapotekare.  Hennes anställning var ett samverkansprojekt mellan landstinget i Norrbotten och det regionala kommunförbundet i vilket 14 kommuner ingår. Clary är professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

-    Syftet med projektet var att förbättra läkemedelsbehandlingen bland äldre, berättar Linda.
Hennes arbete bestod bland annat av utbildning om äldre och läkemedel, läkemedelsgenomgångar och att vara övergripande kontaktperson i läkemedelsfrågor.

Vården står onekligen inför stora omställningar. Idag har vi uppskattningsvis 160.000 personer med en demensdiagnos. Den siffran väntas öka till närmare 240.000 människor år 2050. Och den kommer att fortsätta stiga i takt med att vi blir äldre och äldre.

-    Den vanligaste orsaken till att äldre demenssjuka människor blir sjuka är klantig läkemedelsbehandling, menar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet. Det är inte läkemedlen det är fel på utan det är kompetensen och noggrannheten hos de som förskriver läkemedel som brister.

Därför krävs det nya samverkansformer. Vårdteam – läkare, sjuksköterskor, farmaceuter med flera – blir allt viktigare.

Projektet som kommunapotekare avslutades i maj 2014. Projektrapportens förslag för framtiden är att kommunapotekarens insatser har varit till nytta för de äldre genom att bland annat vårdpersonal utbildats. Man föreslår också att kommunerna fortsättningsvis gemensamt ska finansiera en kommunapotekare för utbildning av kommunal vårdpersonal, och för att fortsätta arbetet med läkemedelsgenomgångar.

Från Demensförbundet kan vi bara säga att vi starkt stödjer satsningen på kommunapotekare och vår förhoppning är att fler kommuner blir intresserade och ser de stora fördelarna både vad gäller välbefinnande för den äldre och när det gäller ekonomin. Enligt Socialdepartementets förstudie till Nationell Läkemedelsstrategi, uppskattas 6-16 procent av alla akuta sjukhusinläggningar, och nästan 3.000 personer avlida årligen på grund av läkemedelsrelaterade problem. Vad kostar inte det!?

Kommunapotekare - med uppdrag att förbättra läkemedelsbehandling bland äldre.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår