Kliniska apotekare

Bidrar till bättre vård vid demenssjukdom

Bättre och säkrare läkemedelsanvändning och minskad risk för återinläggningar på sjukhus. Det kan bli verklighet om kliniska apotekare inkluderas i vårdteam kring personer med demenssjukdom. Detta visar en studie som genomförts vid Umeå universitet.

Det finns idag en stor problematik kring äldres läkemedelsbehandlingar. Och för personer med demenssjukdom är det vanligt att sjukhusinläggningarna är just läkemedelsrelaterade.

- Det vanligaste problemet är biverkan av läkemedel, men även för höga doser och dålig följsamhet är tyvärr vanligt förekommande, berättar Maria Gustafsson, disputerad klinisk apotekare vid Umeå universitet.

Maria har, som en del i sin doktorsavhandling, genomfört en studie av 460 patienter i Västerbotten. Dessa patienter var 65 år eller äldre, med en demenssjukdom eller kognitiv nedsättning. Alla hade vid något tillfälle - mellan 2012 och 2015 – varit inlagda på Norrlands universitetssjukhus eller Skellefteå lasarett.

I studien lät man kliniska apotekare ingå i vårdteam på sjukhusen. Apotekarna fick i uppdrag att kontrollera att patientens läkemedelslista var korrekt och fullständig. De gjorde dessutom en fördjupad läkemedelsgenomgång av patientens alla läkemedel där eventuella förbättringsförslag fördes fram till ansvarig läkare. Resultatet visade på en minskning av återinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade problem för samtliga patienter under en kortare uppföljningstid om trettio dagar. Under en längre uppföljningsperiod, 180 dagar, halverades risken för återinläggning för alla utom gruppen hjärtsviktspatienter.

- Läkemedelsrelaterade problem hos äldre personer med demens är mycket vanliga och större insatser behövs för att förebygga, identifiera och behandla läkemedelsorsakad sjuklighet hos den här gruppen, betonar Maria Gustafsson.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ


I studien ingick klinisk apotekare som kontrollerade att patientens läkemedelslista var korrekt och fullständig.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår