Kan läkemedel mot herpesvirus bromsa utvecklingen av Alzheimers?

Vid Umeå universitet inleds nu den första kliniska studien som undersöker om behandling med läkemedel mot herpesvirus, även har effekt mot sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.

Tidigare har forskargruppen under ledning av Hugo Lövheim avslöjat att det finns ett samband mellan infektion med vanligt herpesvirus, och en högre risk för Alzheimers sjukdom. Forskargruppen vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, samt enheten för geriatrik, lanserar nu den kliniska studien. Trettiosex personer med Alzheimers sjukdom kommer under fyra veckor att få behandling med Valaciklovir – ett läkemedel som verkar specifikt mot aktivt herpesvirus. Före och efter behandlingen kommer flera olika undersökningar att göras för att mäta effekten på grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.

Herpesinfektion ökar risken

- Det känns fantastiskt spännande att få vara med och starta den här studien, säger Hugo Lövheim, som är huvudansvarig forskare för studien. I befolkningsmaterial har vi sett att herpesinfektion ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det är därför synnerligen intressant att nu kunna undersöka om vi kan påverka dessa processer med en behandling som håller tillbaka herpesinfektionen.

Godkänd av Läkemedelsverket

Studien, som går under namnet VALZ-Pilot, är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. Rekryteringen av forskningspersoner inleddes i december 2016. Studien finansieras av Västerbottens läns landsting, Demensfonden, Familjen Janne Elgqvists stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Gun och Bertil Stohnes stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse.

Om du vill ha mer information, kontakta gärna Hugo Lövheim, hugo.lovheim@umu.se


Hugo Lövheim
Foto: Erik Lövbom

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår