Demensförbundet ställer ut och föreläser under Almedalsveckan

Demensförbundet deltar även i år i Almedalsveckan på Gotland. Besök oss gärna i vårt tält på Hamnplanen samt kom till våra föreläsningar.

Dag och tid: Måndagen den 3 juli, kl 08:00 - 16:00
Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Välkomna till ett heldagsseminarium arrangerat av Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Äldrecentrumheldagsseminarium.

Temat för dagen är "Ett gott liv, hela livet". Ett gott liv hela livet är det vi alla önskar - en god ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. Lyssna till många kunniga och intressanta föreläsare under en dag där vi pratar om Framtidens äldreomsorg - utmaningar och möjlgheter. Att drabbas av demens mitt i livet samt På väg mot ett demensvänligt samhälle.

"Save the date" (PDF)
Fullständigt program kommer i slutet av april


"Ett värdigt liv med demens"

Dag och tid: Tisdagen den 4 juli kl 12:30 -16:00
Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus 21, Augustrummet

PROGRAM

12:30 – 13:00

Så arbetar Demensförbundet
Ordförande Pär Rahmström

Pär Rahmström hälsar välkommen och berättar om Demensförbundets verksamhet, den största organisation i Sverige som arbetar för att förbättra förhållanden för demenssjuka och deras anhöriga.

13:00 – 14:00

Så fungerar hjärnan
Specialist- och Silvialäkare Björn Lennhed

Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i Sverige i demenssjukdom och det totala antalet demenssjuka i landet beräknas till cirka 160 000 personer. Men vad är demens och vad skiljer den friska hjärnan från den demenssjuka? Vad består minnets olika delar av och vad kan vi sia om framtiden när det gäller forskning och mediciner?

14:00 – 14:15 Bensträckare
14:15 – 15:15

Diskrimineras människor med demens?
Professor Yngve Gustafson

I Sverige svälter cirka 75.000 personer varje år. Bara idag riskerar i genomsnitt 41 äldre att dö av undernäring. Många bor hemma, men många bor även på äldre- och demensboenden. Undernäring, tillsammans med olämplig medicinering och utebliven rehabilitering resulterar i en sämre livskvalitet för personer med demenssjukdom och frågan om dessa diskrimineras blir härmed högst relevant.

15:15 – 15:45 Svenskt Demenscentrum, en hubb inom demensvården
Direktör Wilhelmina Hoffman

Wilhelmina berättar om verksamheten i Svenskt Demenscentrum som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet och bildades 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet och uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen.
15:45 – 16:00 Frågor till föredragshållarna

 Har du frågor är du välkommen att kontakta Anni Reimers på Demensförbundet, 08-658 99 21 eller anni.reimers@demensforbundet.se

« Tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår